SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Philosophy of Childhood - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Philosophy of Childhood
Kod przedmiotu 08.1-WH-UZ-F-PhC-2
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek WH - oferta ERASMUS / Filozofia
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus drugiego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to familiarize the student with historical and contemporary attempts at a philosophical approach to the problem of childhood. The students will get acquainted with various ways of understanding the term "philosophy of childhood", they will learn the most important research in the field of metaphilosophy, ontology, epistomology, ethics and philosophy of education regarding the issues of the child and childhood.

Wymagania wstępne

None

Zakres tematyczny

1. Introduction to the Childhood Studies

Historical approaches to childhood (Ph. Aries)

Sociocultural approaches to childhood (M. Mead)

Psychological approaches to childhood (J. Piaget. L. Vygotsky, L. Kohlberg, A. Gopnik)

2. Childhood as philosophical problem – G.Mathews

3. Child as philosopher

Philosophy for Children (P4C) – M. Lipman

Philosophy with Children – G. Mathews

4. Philosophy of Family – J. Juul

5. Philosophy of Schooling – K. Robinson

Metody kształcenia

lecture
conversation
reading

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Student contribution to the preparation of the essay on a given subject;
  2. Activity during discussion (evaluation during discussion);
  3. Knowledge of the assigned reading (evaluation during meetings).

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 50 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 75 -
Łącznie 125 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 2 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 5 -

Literatura podstawowa

Ph. Aries, Centuries of Childhood, Random House, New York 1962

A. Gopnik, The Philosophical Baby: What Children's Minds Tell Us About Truth, Love, and the Meaning of Life, Farrar Straus and Giroux, New York 2009

J. Haynes, Children as Philosophers, Routledge, New York-London  2008

J. Juul, Your competent child, Farrar Straus and Giroux, New York 2011

D. Kassem, L. Murphy, E. Taylor, Key Issues in Childhood and Youth Studies, Routledge, New York-London  2010

M.J. Kehily (ed.), An Introduction to Childhood Studies, Maidenhead: Open University Press, 2009

M. Lipman, Philosophy in the Classroom, Temple University Press, Philadelfia 1980

G. Mathews, The Philosophy of Childhood, Harvard University Press, Cambridge 1994

M. Mead, Culture and Commitment: A Study of the Generation Gap, Natural History Press, New York 1970

J. Piaget, Children's Philosophies, in: C. Murchison (ed.), A Handbook of Child Psychology, Clark University Press, Worcester 1933

Literatura uzupełniająca

P. Alderson, Childhoods Real and Imagined, Routledge, New York 2013

C.Ph. Hwang (ed.), Images of Childhood, Psychology Press, New York – London 2014

A. James, A. Prout (ed.), Constructing and Reconstructing Childhood, Routledge, New York 2015

W. Kohan, Childhood, Education and Philosophy, Routledge, New York 2015

B. Mayall (ed.), Children’s Childhoods: Observed and Experienced, The Falmer Pres, London 2003

J. Paris, Myths of Childhood, Brunner/Muzzel, Philadeliia 2000

J. L. Zorando, Inventing the Child. Culture, Ideology and The Story of Childhood, Garland Publishing, New York – London 2001

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Walczak (ostatnia modyfikacja: 03-09-2018 11:35)