SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Literatura/film - nowe technologie/Internet
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-LFI-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Ratajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest ukazanie związków nowych technologii i Internetu z literaturą i filmem.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Rozpoznanie definicyjne Internetu (byt rzeczywisty i symboliczny Internetu); literackie korzenie sieci informacyjnych (od protohipertekstualnościowego Procesu F. Kafki po twórczość środowisk cyberpunkowych, np. W. Gibsona); nowe technologie i Internet jako temat lub motyw literacki i filmowy (m.in.: „Her”, reż. S. Jonze, USA 2013; „S@motność w sieci” reż. W. Adamek, Polska 2006 i/lub J. Wiśniewski, Samotność w sieci, Wydawnictwo Czarne 2001); życie literackie/filmowe w Internecie: strony autorskie, literackie/filmowe czasopisma sieciowe, internetowe zasoby filmów i literatury tradycyjnej oraz filmy/literatura sieci, czyli blogi i wideoblogi, powieści hipertekstowe, multipoezje itd.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, metoda eksponująca, praca z tekstem (materiały internetowe i audiowizualne), dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność i aktywny udział w zajęciach

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. Derrick de Kerckhove, Inteligencja otwarta. Narodziny społeczeństwa sieciowego, Warszawa 2001.
 2. A. Dróżdż, Od liber mundi do hipertekstu, Warszawa 2009.
 3. U. Eco, Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku: antologia, red. M. Hopfinger. Warszawa 2002.
 4. S. E. Flores, Sfejsowani. Jak media społecznościowe wpływają na nasze życie, emocje i relacje z innymi, tłum. K. Mojkowska, Warszawa 2017.
 5. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, Poznań 2003.
 6. Liternet. Literatura i Internet, red. P. Marecki, Kraków 2002.
 7. Liternet.PL, red. P. Marecki, Kraków 2003.
 8. T. Ratajczak, O bycie symbolicznym Internetu (na tle bytu symbolicznego średniowiecznej książki), [w:] Wokół tekstów kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet, red. nauk. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009, s. 399–408.
 9. Wiek ekranów, red. A. Gwóźdź, P. Zawojski, Kraków 2002.
 10. Wybór materiałów internetowych i filmowych.

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).

Ponieważ podczas zajęć będą miały miejsce prezentacje wybranych filmów, wskazane jest, by laboratoria w miarę możliwości były planowanie co dwa tygodnie, a w każdym razie w cyklach czterogodzinnych; z uwagi na specyfikę treści przedmiotowych zajęcia powinny się odbywać w laboratorium komputerowym ze stałym dostępem do Internetu.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:40)