SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Polski kalendarz świąteczny i obrzędowy
Kod przedmiotu pdw pol_pNadGenMQ0RZ
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literatura popularna i kreacje światów gier
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie studentom bogactwa oraz różnorodności rodzimych tradycji, obrzędów, świąt, zwyczajów, obyczajów. Przypomnienie najistotniejszych wyznaczników rodzimej tradycji i obyczajowości. Wyeksponowanie symboliki polskich świąt religijnych i świeckich. ukazanie ich ponadczasowego i uniwersalnego charakteru.    

Wymagania wstępne

znajomość podstawowych faktów o narodowej spuściźnie literackiej, malarskiej, muzycznej

Zakres tematyczny

 1. Polskie zwyczaje doroczne.
 2. Dawne  i współczesne polskie święta rodzinne.
 3. Rodzimy kult zmarłych.
 4. Świat wróżb, wierzeń i czarów.
 5. Dorośli w polskiej tradycji obyczajowo-świątecznej.
 6. Opłatek, choinka, kolęda… Symbolika Bożego Narodzenia.
 7. Tajemniczy mięsopust.
 8. Symbolika ślubu i wesela.
 9. W wielkanocnym koszyczku.
 10. Dawny i współczesny polski kult maryjny.
 11. Polska przestrzenią krzyży i kapliczek przydrożnych.
 12. Dzieci w polskiej tradycji obyczajowo-świątecznej.
 13. Muzyka w polskiej tradycji i kulturze.
 14. Rodzime tradycje, święta, obrzędy i obyczaje w sztukach plastycznych.
 15. Świeckie świętowanie.

Metody kształcenia

polimetody

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywny udział w zajęciach; samodzielne przygotowanie obrzędowo-świątecznej prezentacji; sprawdzian semestralny

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 35 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 15 -
Łącznie 50 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

 1. K. Braun, K. Braun, Boże Narodzenie, Warszawa 2007.
 2. K. Braun, K. Braun, Zwyczaje doroczne, Warszawa 2007.
 3. T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012.
 4. T. Czerwiński, Polska wielu kultur i religii, Warszawa 2013.
 5. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Polski rok. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2009.
 6. M. Michalik, Wielkanoc w malarstwie, Warszawa 2007.
 7. E. Morgunow, Madonny, Warszawa 2007.
 8. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2006.
 9. B. Ogrodowska, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Warszawa 2007.
 10. B. Ogrodowska, Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2010.
 11. A. Plucińska, Polskie zwyczaje rodzinne, Łódź 2014.
 12. R. Sulima, Głos tradycji, Warszawa 2001.
 13. H. Szymanderska, Polskie tradycje świąteczne, Warszawa 2003.
 14. H. Szymanderska, Śluby polskie. Tradycje, zwyczaje, przepisy, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca

edycje artystyczno-albumowe systematycznie zalecane przez wykładowcę

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów I stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 02-05-2018 10:43)