SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Interakcje językowe pisemne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Interakcje językowe pisemne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FGP-IJP
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia / Filologia germańska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Piotr Krycki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie do pisemnej komunikacji w języku niemieckim poprzez rozwijanie strategii interakcyjnych, integrujących sprawności językowe receptywne i produktywne (rozumienie tekstu pisanego i pisanie). Rozwijanie strategii tworzenia wypowiedzi pisemnej: jej planowania, auto-korekty oraz kompensacji słownej w przypadku braków leksykalnych i strukturalnych (parafrazy, omówienia, synonimy).

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1.

Zakres tematyczny

Strategie tworzenia wypowiedzi pisemnej w sytuacjach codziennych: wypełnianie formularzy i kwestionariuszy, tworzenie plakatów, zaproszeń, zapisywanie informacji dyktowanej, sporządzanie notatek do późniejszego użytku.

Metody kształcenia

Metoda tekstu przewodniego, praca z tekstem, metoda sytuacyjna, praca w grupach, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia tłumaczeniowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Systematyczny i aktywny udział w zajęciach, zaliczenie prac pisemnych.

Literatura podstawowa

  1. Duden. Briefe gut und richtig schreiben!, Dudenverlag, Juli 2006.
  2. Gabriele Reinert-Schneider G., Winnewisser S., Private Briefe zeitgemäß und persönlich schreiben, Südwest Verlag, August 2004.
  3. Grün K., Der Geschäftsbrief, Beuth Verlag,Mai 2005.
  4. Zacker Ch., Musterbriefe für die private Korrespondenz, Heyne Wilhelm Verlag, November 2004.

Literatura uzupełniająca

Dokumenty autentyczne pisemne: prasowe, użytkowe oraz literackie

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Piotr Krycki (ostatnia modyfikacja: 29-05-2019 19:28)