SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język francuski biznesu I - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu I
Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB1-K-S14_genWD1T5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia francuska z drugim językiem romańskim
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i francuski
Sylabus opracował
 • dr Liliana Kozar
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Głównym zadaniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do interakcji i mediacji w świecie zawodowym szeroko rozumianego biznesu, zapoznanie z leksyką specjalistyczną z zakresu wybranych dziedzin i technikami tłumaczenia tekstów tzw. specjalistycznych.

Wymagania wstępne

Znajomość języka francuskiego na dobrym poziomie co najmniej B1.

Zakres tematyczny

1. Leksyka z zakresu wybranych dziedzin życia zawodowego:

 • poszukiwanie pracy, podanie o pracę, list motywacyjny, CV, opisywanie stanowiska pracy/zawodu, omówienie warunków pracy i doświadczenia zawodowego, określenie swoich kompetencji i atutów zawodowych, ogłoszenie o pracę i odpowiedź na nie, rozmowa w sprawie pracy, wypełnianie różnych formularzy związanych z zatrudnieniem, typy umów o pracę, umowa o pracę świadczenia socjalne, itp.);
 •  typy przedsiębiorstw, forma prawna przedsiębiorstwa, spółki kapitałowe, struktura przedsiębiorstwa, funkcje, itp
 • rachunkowość, faktury, itp.
 • dokumenty właściwe danemu przedsiębiorstwu, ich zrozumienie, tłumaczenie i redagowanie (zamówienia, reklamacje, zawiadomienia, potwierdzenia, faktury.).

2. Podstawowe aspekty przekładu języka specjalistycznego.

Metody kształcenia

Praca ze słownikami specjalistycznymi. Tłumaczenia tekstów specjalistycznych z języka francuskiego na polski i odwrotnie. Tłumaczenia dokumentów autentycznych pisemnych i ustnych (TV, radio, Internet, literatura, prasa). Symulacja prosta, technika ról, debata.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obowiązkowe zaliczenia bieżącego materiału ćwiczeniowego w formie krótkich testów (elementy teorii, leksyka). Przekład tekstów specjalistycznych. Obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura podstawowa

 1. Bruchet, J. Objectif entreprise, Hachette, Paris,1994
 2. Bultez, Ch. – Bultez, D., Démarches quotidiennes, Nathan, Paris, 1993
 3. Fèvre, J.-M. i Zając, M., Mały praktyczny słownik biznesmena, francusko-polski, polsko-francuski, WSiP,
 4. Warszawa, 1992.
 5. Tauzin, B. i Dubois, A.-L., L’express. Le monde professionnel en français, Hachette, Paris, 2006.


 

Literatura uzupełniająca

 1. Cordonnier, J.L., Traduction et culture, Hatier, Paris, 1995.
 2. Gillmann, B. i Verrel, M., Francusko-polski słownik tematyczny. Ekonomia. PWN, Warszawa, 2000.
 3. Skibińska, E., Inaczej mówiąc... Tłumaczenie z francuskiego na polski, DWE, Wrocław, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Witold Kowalski (ostatnia modyfikacja: 24-05-2019 18:41)