SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Economic Forecasting - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Economic Forecasting
Kod przedmiotu 04.0-WZ-P-EF-S18
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek WEiZ - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr inż. Anna Łobos
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Students can build the prognostic system for the enterprise, they know forecasting methods and choose a suitable method for solving a problem. Students can built forecasts and evaluate their quality.

Wymagania wstępne

Knowing economics, mathematics and statistics.

Zakres tematyczny

Classes: Students solve practical problems with methods presented during lectures. These methods are: Simple regression, Regression with time series data, Judgmental forecasting (The Delphi method, Forecasting by analogy, Scenario forecasting, Forecasting for new products), Exponential smoothing, Simple exponential smoothing, Holt’s linear trend method, Exponential trend method, Holt-Winters seasonal method,  Students work individually or in a group.

Lectures: Simple regression, Regression with time series data, Judgmental forecasting (The Delphi method, Forecasting by analogy, Scenario forecasting, Forecasting for new products), Exponential smoothing, Simple exponential smoothing, Holt’s linear trend method, Exponential trend method, Holt-Winters seasonal method,

Metody kształcenia

Conventional lecture, solving problems, group work, classical problem method, discussion, brainstorming, exchange of ideas.

 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Conditions of ranking for exercises: a positive mark in the test (min. 60%) Conditions of ranking for lectures: a positive mark in the writing exam (min. 60%) 

Literatura podstawowa

  1. An online textbook by Rob J Hyndman and George Athanasopoulos, Forecasting: principles and practice, it is available via Internet http://otexts.com/fpp/
  2. A. Reza Hoshmand (2009), Business Forecasting, Second Edition, A Practical Approach, Routledge

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Lecturer: a.gondek@wez.uz.zgora.pl


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Łobos (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 21:21)