SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Cloud computing - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Cloud computing
Kod przedmiotu 11.3-WE-BizElP-PrzetwChmurach-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Raising awareness for the benefits of using cloud computing in electronic business. Familiarize students with the selected cloud services available with Google Cloud Platform, Microsoft Azure Cloud Platform, and other vendor and cloud service providers.

Wymagania wstępne

None.

Zakres tematyczny

Introduction to cloud computing. Review of commercial services of cloud computing.
Cloud computing principles and service models: Infrastructure as a Service, Platform as a Service, Software as a Service, Service, Software + Services and Integration Platform as a Service.

Criteria for making decisions when ordering services for business needs. Selecting the appropriate cloud services and cloud providers according to the cloud users. The commercial applications and services of Microsoft, Google, Amazon, Dropbox and Box. The major vendor and service providers that offer cloud platforms for development, management, and deployment of applications to commercial customers.

Metody kształcenia

Conventional lectures
Laboratory: practical classes, laboratory classes

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The following guidelines will be used to establish the final grade for the course:  the passing condition is to obtain positive marks from all exercises and tests conducted during the semester.

Calculation of the final grade: lecture 50% + laboratory 50%

Grades will be administered using the standard 90% = 5, 80% = 4.5, 70% = 4, 60% = 3.5, 50%= 3.
Specifically, 100 – 90 = 5, 89 - 80 = 4.5, 79 - 70 = 4, 69 - 60 = 3.5, and 59 - 50 = 3.

Literatura podstawowa

  1. Shroff, G., Enterprise Cloud Computing, Cambridge University Press, 2010.
  2. Garrison, G., Kim, S., Wakefield, R.L., Success Factors for Deploying Cloud Computing. Commun, ACM,  55, 62–68 (2012)
  3. Nayloud computing,  Series: The MIT Press Essential Knowledge Series. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2016
  4. Cusumano, MA., Technology Strategy and Management: The Cloud as an Innovation Platform for Software Development: How cloud computing became a platform, Communications of the ACM, (10), 20–22 (2019)
  5. Marković, DS., Branović, I, Popović, R., Review of Cloud Computing in Business’, Singidunum Journal of Applied Sciences, pp. 673–677 (2014)
  6. Chang, V., Walters, RJ.,  Wills G., 1.4 Cloud Computing for Business Use, in Delivery and Adoption of Cloud Computing Services in Contemporary Organizations, IGI Global (2015)

Literatura uzupełniająca

  1. Microsoft Azure documentation - https://azure.microsoft.com
  2. Amazon Web Services (AWS) documentation - https://docs.aws.amazon.com/
  3. Google Cloud documentation - https://cloud.google.com/docs

Uwagi

None.


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)