SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Project management - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Project management
Kod przedmiotu 04.2-WM-BizElP-ZarzProj-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Biznes elektroniczny
Profil praktyczny
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 8
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The main result of this course is to know the theoretical foundations of IT project management and project management tools. Acquiring practical knowledge in project management.

Wymagania wstępne

Enterprise resource management. Process modeling.

Zakres tematyczny

The importance of IT projects for the company's strategy. IT project management methodology (classic, SCRUM). Creating project teams, project communication, resource allocation and defining the project manager role. Business process models. Implementation of project management in an enterprise - an organization with a project structure. Monitoring the progress of the project and managing changes in the project. Project risk management, analysis of project implementation schedule and budget. Project management – a case study. Tools supporting project management in an enterprise. Selected project evaluation methods (NPV, ARR, IRR, EVA). Understanding the principles of building the structure and life cycle of a project.

Project:

Definition and assumptions of  IT project
Material and financial schedule of the project using MS Project
Choice of project management methodology
Modeling of business processes
Design for improvement of defined business processes
Project monitoring

 

 

Metody kształcenia

Lecture - conventional lecture using a video projector, presentation of a case study.

Project – practical classes in the computer laboratory

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - Evaluation of the results of the written test covering knowledge of the content of the subject

Project – Evaluation of the results of the written project covering knowledge of the content of the subject

Final grade = 50% of the final grade from the form of classes lecture + 50% of the final grade from the form of project.

 

Literatura podstawowa

1.       Patalas-Maliszewska J., Reference models of knowledge management in a production company, PWN, 2019

2.        Barker, S., Cole R.,  Brilliant Project Management, Trans-Atlantic Publications, 2014

 

Literatura uzupełniająca

Uwagi

-


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Marcin Mrugalski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2020 14:51)