SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Transmission and distribution of the electrical energy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Transmission and distribution of the electrical energy
Kod przedmiotu 06.2-WE-ELEKTP-TaDoftheEE-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Elektrotechnika
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Marcin Jarnut, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To provide fundamental knowledge in subject of transmission and distribution of the electrical energy.

Wymagania wstępne

Circuit theory, Fundamentals of electrical power engineering

Zakres tematyczny

General information about electrical power system. Network structure. Construction of the power network elements. Overhead power line, construction of the conductors, mechanics of the conductors, insulators and equipment, supporting constructions, groundings. Cable lines, basic information, construction of the cable power lines.
Power stations. Significance of the power stations in electrical power system. Single, double and triple busses systems, switchgears, systems with more than one circuit breaker,
overhead switchgears.

Basic calculations in electrical power engineering. Voltage drops, power and energy losses, symmetrical short circuits. Electrical energy consumption prediction. Characteristics of the electrical loads. Power and energy demands. Methods of power and electrical energy prediction. Qualitative and quantitative predictions methods.

Metody kształcenia

Lecture, laboratory, table exercises.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Class – the main condition to get a pass are sufficient marks for all exercises and tests conducted during the semester.
Laboratory – the main condition to get a pass is acquiring sufficient marks for all laboratory exercises as scheduled.

Literatura podstawowa

1. Kahl T., Power networks, WNT, Warszawa, 1981 (in Polish)
2. Popczyk J., śmuda K., Power networks, Politechnika Śląska, Gliwice, 1991 (In Polish)
3. Arrillaga J., Watson N., Power system harmonics, John Wiley & Sons, 2003
4. Machowski J. et all., Power system dynamics and stability, John Wiley & Sons, 1997

Literatura uzupełniająca

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Balance market regulations, Warszawa, 2001 (In Polish)
2. Mielczarski W., Electrical energy market – selected technical and economical aspects, ARE & EP-C, Warszawa, 2000 (in Polish)

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Paweł Szcześniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2020 13:38)