SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Pierwsza wojna światowa na morzu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Pierwsza wojna światowa na morzu
Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PDW-WŚ-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Historia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2020/2021
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Ireneusz Wojewódzki
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przybliżenie przebiegu najważniejszych starć morskich w latach 1914-1918; ukazanie zmian zachodzących w technice wojennomorskiej i ich powiązania z rozwojem cywilizacyjnym; przedstawienie znaczenia działań morskich, jako istotnego elementu strategicznego w walce pomiędzy mocarstwami oraz ukazanie polityczno-prawnej i etycznej strony wojny na morzu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Floty wojenne u progu I wojny światowej: ewolucja konstrukcji okrętowych i zbrojenia morskie. 2. Pierwsze działania: ucieczka niemieckiego dywizjonu śródziemnomorskiego, działania minowe na Morzu Północnym, bitwa koło Helgolandu. 3. Niemieckie krążowniki w koloniach, eskadra wiceadm. von Spee, rola Japonii. 4. Coronel i Falklandy. 5. Mała wojna wielkich flot – Hochseeflotte i Grand Fleet, bitwa na Dogger Bank, działania na Bałtyku. 6. Adriatyk, problem Turcji i kampania dardanelska 1915. 7. Ograniczona wojna podwodna. 8.  Niemieckie działania krążownicze. 9. Bałtyk, Morze Czarne i Dunaj. 10. Bitwa Jutlandzka 1916. 11. Nieograniczona wojna podwodna i odpowiedź aliantów. 12. Działania morskie w roku 1918. 13. Koniec Hochseeflotte, wnioski i doświadczenia płynące z wojny.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca pod kierunkiem, wykład konwersatoryjny, praca w grupach, praca ze źródłem ikonograficznym, klasyczna metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach oraz napisanie pracy zaliczeniowej. Na każdych zajęciach student może zdobyć 1-3 pkt. za aktywność. Praca zaliczeniowa jest oceniana w skali 0-10 pkt. Punkty za aktywność i pracę zaliczeniowa są sumowane, minimum na zaliczenie to 8 pkt. (ocena dostateczna), 12 pkt. (ocena dobra), 16 pkt. (ocena bardzo dobra). W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji.

Literatura podstawowa

1.     Gozdawa-Gołębiowski J., Wywerka Prokurat T., Pierwsza wojna światowa na morzu, Warszawa 1994.

2.     Benbow T., Wojna na morzu 1914-1918. Od Coronelu do Atlantyku i Zeebrugge, Poznań 2011.

3.     Halpern P. G., A Naval History of World War I, Annapolis 1995.

Literatura uzupełniająca

1.     Bennett G. Jutlandia 1916. Bitwa morska, Warszawa 2010.

2.     Csonkaréti K., Marynarka Wojenna Austro-Węgier w I wojnie światowej 1914-1918, Kraków 2004.

3.     Czeczott R.,  Wojna morska na Bałtyku 1914-1918, Oświęcim 2015,

4.     Fijałkowski T., Północny Atlantyk 1914-1918, Warszawa 2017.

5.     Flisowski Z., Bitwa Jutlandzka 1916, Warszawa 1994.

6.     Gibson R. H., Niemiecka wojna podwodna 1914-1918, Oświęcim 2014.

7.     Herma M., Pod banderą Św. Andrzeja. Rola Floty Czarnomorskiej w realizacji koncepcji strategicznych (militarnych) Rosji w latach 1914 - 1917, Kraków 2002.

8.     Kępka A., Coronel i Falklandy. Działania eskadry wiceadmirała von Spee, Warszawa 2002.

9.     Klimczyk T., Pancerniki, Warszawa 2002.

10.   Kosiarz E., Pierwsza wojna światowa na Bałtyku, Gdańsk 1979.

11.   Lowell T., Rycerze głębin, Gdańsk 2003.

12.   Massie R. K., Dreadnought, t. 1-2, Gdańsk 2004.

13.   Massie R. K., Stalowe fortece, t. I-IV, Gdańsk 2014-2015.

14.   Moraht R., Wilkołak mórz. U-64 poluje na wroga, Gdańsk 2008.

15.   Perepeczko A., Coronel i Falklandy, Gdańsk 1990.

16.   Perepeczko A., U-Booty pierwszej wojny światowej, Warszawa 2000 (różne wydania).

17.   Perepeczko A., Wojna samotnych krążowników, Gdańsk 1990.

18.   Valentiner M., U-38 Śladami Vikingów na pokładzie U-boota, Gdańsk 2015.

19.   Wieczorkiewicz P. Historia wojen morskich, t. 2, Warszawa 1995.

20.   Wilson, H.W., Pancerniki w akcji, t. 2, Oświęcim 2018.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Ireneusz Wojewódzki (ostatnia modyfikacja: 25-06-2020 22:05)