SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kultura ludowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kultura ludowa
Kod przedmiotu 15.9-WH-KP-KL-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Uświadomienie Studentom  bogactwa oraz różnorodności rodzimej ludowej kultury materialnej i duchowej (symbolicznej).

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych faktów o narodowej spuściźnie literackiej, malarskiej, muzycznej

Zakres tematyczny

 1. Kozioł wielkopolski, gęśle / złóbcoki… Tajniki ludowych instrumentów muzycznych.
 2. Plach, cepeliny, „złoty cud natury”… Smak ludowych potraw.
 3. „Zegar tyka, czas ucieka, życie mija…”. Ludowy świat dziadów, żebraków, lirników.
 4. Trześnia, lulek, pszczoły... Przyroda w kulturze ludowej.
 5. „Boże Młyny”… Przed ludowymi kapliczkami i przydrożnymi krzyżami.
 6. Pisankarki, torfiarze, fajkarze, plecionkarze… Ludowe profesje i ich reprezentanci.
 7. Czółko, kurpie, spencer, banty, snutki, kurza stopka… Ludowy szyk i elegancja (ludowe stroje, hafty, koronki).
 8. Knefle, hoczki, spinka z przekolcem, mental, dętki… W skarbcach ludowej biżuterii.
 9. Chałupa, spichrz, młyn wodny, folusz, cerkiew, molenna… Ludowa architektura świecka i sakralna.
 10. „Na szkle malowane”… Ludowa sztuka użytkowa i religijna.
 11. Gwariaty, gwiazdki, fujarki… O zabawkach, zabawach i grach wiejskich dzieci.
 12. „Kolorowe jarmarki”. Na ludowych festynach, wystawach i festiwalach.
 13. Ćmok, Licho, Żelazny Marcin… Ludowe podania, mity, baśnie, gadki, z regionalnych „małych ojczyzn”.
 14. „A to Polska właśnie”. Nasze regionalne „małe ojczyzny”.
 15. Ludowe inspiracje w polskiej muzyce, literaturze i sztuce.

Metody kształcenia

Polimetody.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajęciach. Samodzielne przygotowanie ludowej prezentacji regionalnej.

Literatura podstawowa

 1. K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 1-3, Warszawa 1967.
 2. T. Czerwiński, Budownictwo ludowe w Polsce, Warszawa 2006.
 3. T. Czerwiński, Kapliczki i krzyże przydrożne w Polsce, Warszawa 2012.
 4. T. Czerwiński, Wyposażenie domu wiejskiego w Polsce, Warszawa 2009.
 5. K. Garbacz, Na szlaku biłgorajskich kapliczek i krzyży przydrożnych, Zielona Góra 2009.
 6. P. Grochowski, Dziady. Rzecz o wędrownych żebrakach i ich pieśniach, Toruń 2009.
 7. A. Mironiuk Nikolska, Polska sztuka ludowa, Warszawa 2010.
 8. S. Kłosiewicz, O. Kłosiewicz, Przyroda w polskiej tradycji, Warszawa 2011.
 9. A. Kroh, Tatry i Podhale, Wrocław 2002.
 10. A. I. Oborny, Polskie instrumenty ludowe, Warszawa 2015.
 11. B. Ogrodowska, Polskie obrzędy i zwyczaje doroczne, Warszawa 2006.
 12. B. Ogrodowska, Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Warszawa 2007.
 13. B. Ogrodowska, Tradycje polskiego stołu, Warszawa 2010.
 14. E. Piskorz-Branekova, Polskie hafty i koronki. Zdobienia stroju ludowego, Warszawa 2005.
 15. E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, t. 1-3, Warszawa 2006-2007.
 16. E. Piskorz- Branekova, Biżuteria ludowa w Polsce, Warszawa 2008.
 17. Z. A. Skuza, Ginące zawody w Polsce, Warszawa 2006.
 18. R. Sulima, Głos tradycji, Warszawa 2001.
 19. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Miód. Złoty cud natury, Warszawa 2009.
 20. T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Polski rok. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2009.
 21. B. Michalec, Polska ginąca, Warszawa 2009.
 22. K. Szcześniak, Świat roślin światem ludzi na pograniczu wschodniej i zachodniej Słowiańszczyzny, Gdańsk 2008.
 23. K. Węgorowska, Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, Warszawa-Zielona Góra 2012.
 24. P. Zych, W. Vargas, Bestiariusz słowiański. Rzecz o skrzatach, wodnikach i rusałkach, Olszanica 2012.
 25. Rekomendowane przez wykładowcę numery kwartalnika „Kultura Wsi”.     

Literatura uzupełniająca

Uwagi

Każde zajęcia wzbogacą ludowe artefakty pochodzące ze zbiorów stworzonej przeze minie i od dwudziestu lat prowadzonej Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz archiwizowane w niej nagrania monologów gwarowo-regionalnych.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 20-04-2021 23:33)