SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: (B) Sport a polityka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: (B) Sport a polityka
Kod przedmiotu 14.1-WP-Poli2P-PDW SP-S18
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Politologia / Politologia - 40 plus
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2021/2022
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z głównymi problemami z zakresu politologii sportu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Politologia sportu – subdyscyplina nauk  polityce? Polityka sportowa jako kierunek szczegółowy polityki publicznej, 2. Zjawisko sakralizacji i „ureligijnienia” sportu. Kibice jako wspólnota quasi-religijna, 3. Kultura kibicowska i subkultury kibicowskie – polityczne konteksty aktywności. Procesy generowania kapitału społecznego przez kibiców piłkarskich, 4. Areny igrzysk olimpijskich jako przestrzeń manifestacji treści społecznych i politycznych – przypadki państw totalitarnych, autorytarnych i demokratycznych, 5. Dyplomacja publiczna Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Dyplomacja sportowa w kształtowaniu wizerunku państwa i organizacji międzynarodowej, 6. Przyznanie organizacji Mistrzostw Świata lub Igrzysk Olimpijskich jako decyzja polityczno-ekonomiczna. Polityka a problem komercjalizacji współczesnego sportu, 7. Rywalizacja sportowa jako emanacja rywalizacji tożsamościowej i politycznej, 8. Pacyfistyczny wymiar sportu. Wydarzenie sportowe jako element procesów dezintegracji, 9. Egzemplifikacje: a) Sport w polityce Republiki Południowej Afryki, b) Polityka sportowa Kataru, c) Sport a polityka w kontekście prezydentury Donalda Trumpa, d) Sport w świecie islamu, e) Polityczny wymiar wydarzeń sportowych w państwach nieuznawanych, f) Relacje sport – biznes – polityka w praktyce środkowoeuropejskiej i nordyckiej, g) Rola sportu w budowaniu wizerunku Polski, h) Wpływ sportu na życie i rozwój środowisk lokalnych, 10. Futbol – Case study: FC Barcelona, Girona FC, Real Betis Balompie Sevilla, SLB Benfica Lizbona, River Plate Buenos Aires, AC Milan, Atalanta Bergamo, Ferencvarosi TC Budapeszt, Hammarby IF Sztokholm, Górnik Zabrze, Promień Żary.

Metody kształcenia

Praca z tekstami źródłowymi, dyskusja wokół opracowań naukowych, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie kolokwium pisemnego, tj. udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 2 pytania (60% wartości oceny końcowej) oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach (40%).

Literatura podstawowa

A. Dubicki, R. Jung, M. Kobierecki, Polityczne kształty sportu, Poznań 2020.

W. Husar-Poliszuk, Katalończycy, Poznań 2020.

„Przegląd Narodowościowy / Review of Nationalities”, nr 9/2019: Sports as the expression of nation issues, Zielona Góra 2019.

R. Sajna, Media, polityka i sport. Od idei olimpijskiej i fair play do idei ekologicznych i sportowej rewolucji cyfrowej, Bydgoszcz 2019.

M. Grodecki, Życie po meczu. Formy wykorzystania kapitału społecznego kibiców piłkarskich w Polsce, Warszawa 2018.

M. Piechota, P. Nowak, E. Pawlak-Hejno (red.), Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych 1948-1984, Lublin 2016.

M. Koszewska, W. Rybczyński, H. Urbaś (red.), Sport i dyplomacja, Warszawa 2015.

T. Sahaj, Fani Futbolowi. Historyczno–społeczne studium zjawiska kibicowania, Poznań 2007.

Literatura uzupełniająca

F. Kubiaczyk, Historia, nacjonalizm i tożsamość. Rzecz o piłce nożnej w Hiszpanii, Poznań 2020.

R. Kossakowski, Od chuliganów do aktywistów? Polscy kibice i zmiana społeczna, Kraków 2017.

R. Michalak, Czynnik religijny w procesie kształtowania nowego wymiaru nordyckiej wspólnoty kulturowej, „Roczniki Kulturoznawcze” 2017, No 4, 7–4.

W. Husar-Poliszuk, "Som la gent blaugrana" - FC Barcelona jako etnomarka Katalonii, „Przegląd Narodowościowy / Review of Nationalities”, nr 5, 2016, 149–166.

K. Górak-Sosnowska, Sport w świecie islamu. Religia – Rozrywka – Polityka, Sopot 2016.

W. Husar-Poliszuk, Komodyfikacja Fútbol Club Barcelona i wykorzystanie elementów katalońskości jako wartości dodanej brandingu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K. Politologia” Vol. XXII, 2015, 149–162.

R. Michalak, Religijne uwarunkowania radykalnego rosyjskiego nacjonalizmu. Tożsamość rosyjsko-prawosławna a islam – kwestia sprzężenia zwrotnego, „Athenaeum: Polskie Studia Politologiczne”, vol. 33, 2012, s. 23-35.

M. Karaś (red.), Kibicowanie jako uniwersalny język, Wysokie Mazowieckie 2010.

T. Gąsowski, S. Bielański (red.), Sport i polityka w dwudziestowiecznych państwach totalitarnych i autorytarnych, Kraków 2009.

P. Małczyński, Nacjonalizm z futbolowej perspektywy. Przykład EURO 2012, "Zeszyty Etnologii Wrocławskiej", nr 2013/2(19), s. 81-100.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Ryszard Michalak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-06-2021 18:59)