SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Astrofizyka wysokich energii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Astrofizyka wysokich energii
Kod przedmiotu 13.7-WF-FizD-AWE-S17
Wydział Wydział Fizyki i Astronomii
Kierunek Fizyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Słowikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Utrwalenie i rozszerzenie podstawowych pojęć astrofizyki wysokich energii. Przekazanie wiadomości umożliwiających rozumienie wysokoenergetycznych procesów astrofizycznych.

Wymagania wstępne

Wiedza ze wstępu do astrofizyki obiektów zwartych, astrofizyki I i II.

Zakres tematyczny

- Szczególna Teoria Względności.

- Fizyka płynów.

- Procesy promieniste.

- Gwiazdy supernowe.

- Gwiazdy neutronowe, pulsary i magnetary.

- Układy podwójne z obiektami zwartymi.

- Błyski gamma oraz poświaty błysków gamma.

- Aktywne jądra galaktyk.

Metody kształcenia

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa: Egzamin ustny; Warunek zaliczenia - pozytywna ocena z egzaminu

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 34 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 26 -
Łącznie 60 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 1 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 1 -
Łącznie 2 -

Literatura podstawowa

[1] U. Kolb, Extreme Environment Astrophysics, Cambridge, 2010.

[2] S. Rossweg, M. Brueggen, Introduction to High-Energy Astrophysics, Cambridge, 2007.

[3] M. S. Longair, High Energy Astrophysics, Cambridge, 2011.

Literatura uzupełniająca

[1] M. Camenzind, Compact objects in astrophysics, Springer, 2007.

[2] W. H. G. Lewin, M. van der Klis, Compact Stellar X-ray Sources, Cambridge Uni. Press, 2006.

[3] F. Shu, Galaktyki, gwiazdy, życie, Prószyński i S-ka, 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosław Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 01-10-2017 18:40)