SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Group project - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Group project
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ProjGrup-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Anna Pławiak-Mowna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Projekt 60 4 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To present problems of paying roles in a group, practical usage of IT technology and group tasks solving.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

Topics of projects are agreed with entrepreneurs from the regional IT sector. As part of the project, students will learn theoretical and practical aspects of the following issues:

 • The roles of project participants
 • The implementation stages of the project
 • Scheduling and job accounting
 • Solving problems and conflicts
 • Review and verify the progress of the task
 • The implementation of an IT project
 • Verification of the results, analysis of mistakes, discussion methods of remedial.

Metody kształcenia

project, team working on a project, discussion, case-study

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Kerznel H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling, Wiley, ISBN10: 0470278706, 2009.
 2. Verzuh E.: The Fast Forward MBA in Project Management (Portable Mba Series), Wiley, ISBN10: 0470247894, 2008.
 3. Cohn M.: Agile Estimating and Planning, ISBN10: 0131479415, Prentice Hall, 2005.
 4. Documents provided by lecturer

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Anna Pławiak-Mowna (ostatnia modyfikacja: 19-03-2018 19:45)