SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Convergent networks - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Convergent networks
Kod przedmiotu 11.3-WE-INFP-ConvNetw-Er
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek WIEiA - oferta ERASMUS / Informatyka
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To familiarize students with the idea of converged networks

To provide basic knowledge about protocols and standards used in converged networks

To familiarize students with the problems associated with the integration of digital and analogue services

To give basic skills allowing integrating networks with new network services (digital and analog)

To familiarize students with the methods of quality assurance (QoS) in computer networks

Wymagania wstępne

Computer networks

Zakres tematyczny

Convergent networks. Idea. Evolution. Development Strategy. Scalability.

Services in converged networks. The data transmission. VoIP and video streams. Telephone and fax. VPN. Integration of circuit switched networks and packet-switched networks.

Controlling convergent networks with SIP.

QoS and security for convergent networks.

Protocols and technologies. IP, IPv6. ATM. TDM. Frame Relay.

Management of converged networks. Configuration of network devices and client devices. Monitoring the network performance.

 

Metody kształcenia

Lecture, student project

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture –sufficient marks in written or oral tests conducted at least once per semester.

Project – implementing the integrated services with security in network (group task).

Calculation of the final grade: lecture 50% + project 50%

Literatura podstawowa

1. Mueller S.: APIs and Protocols For Convergent Network Services, McGraw-Hill, 2002

2. Wallingford T.: VoIP. VoIP Hacks Tips & Tools for Internet Telephony, O'Reilly Media Inc., 2008,

3. Wallance H.: Authorized Self-Study Guide Cisco Voice Over IP (CVoice), 2006, Cisco Press

4. Ellis J. et al., Voice, Video, and Data Network Convergence: Architecture and Design, From VoIP to Wireless, Academic Press, 2003

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Bartłomiej Sulikowski, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-04-2018 10:19)