SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Welding Technology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Welding Technology
Kod przedmiotu 06.1-WM-ER-MiBM-15_18
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek WM - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr inż. Paweł Schlafka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide students with basic knowledge of welding processes, selection of optimum bonding technology, methods, quality control of welded joints.

Wymagania wstępne

Manufacturing engineering, materials science, Principles of TBM.

Zakres tematyczny

Lecture content. Morphology welded, soldered and welded. Call quality control methods, as well as safety rules. Structure and properties of bonded joints. Weldability of metals. Arc welding. Electric welding without the use of the arc. Gas welding and cutting. Electric welding. Soldering and brazing. Welding related processes: spray metallizing. surface hardening. review
and criteria for the selection of optimal bonding technology (welding, soldering, thermal cutting). Mechanization and automation in welding. Welding stresses and strains. Design Basics bonded connections. Welding of non-compliance
and evaluation of the quality of welded joints. The project comprised of the weld metal of more than 1 m in lengh.

TOPICS LABORATORY:  Effect of pre-heating on the structure of welded carbon and alloy steel, Construction of macro and micro weld, Selection of welding parameters, The influence of welding parameters on the construction of welded joints, Manual arc welding, Semi-automatic welding in gas-shielded, Monitoring and classification rules welds, Welding and brazing, Construction of solder joint, Welding defects, Test methods for welded joints (destructive testing, non-destructive testing).

PROJECT: As part of the course, parameters and developed technology of welded joints will be selected. The control methods will be selected.

 

Metody kształcenia

Lectures with audio visual aids. working with professional literature. individual and team execution of laboratory exercises. execution of the project.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lecture - positive evaluation of the written exam, the activity in the classroom.
The laboratory - provided credit is to get positive ratings from all the exercise. Final rating depends on the ratings of the partial report and oral responses in class activities.
The project - provided credit is to get a positive assessment of the project.

Literatura podstawowa

 1. Lecture materials
 2. Advisory Engineer - Welding, Edited by Prof. J. Pilarczyk, Vol 1, WNT, Warsaw 2003
 3. S. Butnicki: "Weldability of steel and fragility." WNT, Warsaw 1979
 4. E. Cleaver, "Metallurgy and Metallography of welds." AGH, Kraków 1985
 5. E. Cleaver, "Weldability of steel." Fotobit, Kraków 2002
 6. A. KLIMPEL, A. Szymanski "Quality control in the welding industry." Publisher Silesian Technical University, Gliwice, 1992.
 7. Z. Pawłowski, "Destructive testing". Warsaw 1988
 8. EN 26520 - Classification of imperfections in welded joints of metal with an explanation.
 9. Guide to Technology laboratory of permanent joints

Literatura uzupełniająca

 1. K Przybyłowicz: „Metallurgy". WNT, Warsaw 1999
 2. L.A. Dobrzanski : "The basics of metallurgy materials science." WNT, Warsaw 1996
 3. L.A. Dobrzanski: Fundamentals of materials science and materials science”. WNT, Warsaw 2002
 4. J. Barcik, M. Kupka, A. Wala: „Metal Technology”, Ed. Univ. Silesia, Katowice 2000

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 27-04-2018 11:44)