SylabUZ

Budownictwo / Efektywność energetyczna w budownictwie
drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka budowli II Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Matematyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Metody komputerowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Nowoczesne metody pomiarowe i wspomaganie komputerowe w budownictwie niskoenergetycznym Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Ogrzewnictwo, wentylacja i ciepła woda użytkowa Wykład (30/18), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Przepisy prawa o efektywności energetycznej w budownictwie, w przedsiębiorstwie i w przemyśle Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Teoria sprężystości i plastyczności Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zagadnienia środowiskowe w budownictwie w ujęciu zrównoważonego rozwoju w procesie produkcji, eksploatacji i rozbiórki Laboratorium (15/9) 1 Nie Nie
Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Złożone konstrukcje betonowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Złożone konstrukcje metalowe Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Audyt efektywności energetycznej oświetlenia Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy/Translatorium Ćwiczenia (30/18) 2 Tak Nie
Nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Odnawialne źródła energii. Technologie OŻE (...) Wykład (45/27), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Podstawy projektowania instalacji elektrycznej i oświetleniowej Projekt (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka (terenowe) Praktyka (0/0) 8 Nie Nie
Przedmiot nauk społecznych Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Renowacja budynków Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Świadectwo charakterystyki energetycznej, Audyt energetyczny Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Projekt (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Zarządzanie energią w budynkach Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Audyt efektywności energetycznej budynku Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Audyt efektywności energetycznej sieci ciepłowniczych Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Nie Nie
Audyt efektywności energetycznej źródeł ciepła Wykład (15/9), Projekt (30/18) 3 Tak Nie
Praca dyplomowa Projekt (0/0) 10 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny II Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany II Wykład (30/18) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (30/-) 6 Nie Nie