SylabUZ

Historia
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia kultury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia społeczna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot humanistyczny

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny : Filozofia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny : Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Technologia informatyczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot do wyboru: Polska emigracja po II wojnie światowej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Antyczne korzenie współczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Geografia historyczna Europy Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy pedagogiki Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy pracy kancelaryjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Biografistyka i biografie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do badań Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot do wyboru: Rzymskie podboje militarne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
ICT w administracji publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Informacja publiczna i e-administracja Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Prawo w e-administracji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Proseminarium I Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sądownictwo w średniowiecznej Polsce Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wojna w dziejach Europy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Średniowieczna Europa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Średniowieczna Europa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot do wyboru: Społeczeństwo II RP Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Społeczeństwo polskie w XIX wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Teorie ludnościowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wojny napoleońskie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Archiwum zakładowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dydaktyka historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Europa wczesnonowożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Europa wczesnonowożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język włoski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Kodeks postępowania administracyjnego Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania dokumentacją Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Proseminarium II Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Konflikty zbrojne od I wojny światowej do czasów współczesnych Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Teoria organizacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumentacja w małej firmie Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Europa a świat w perspektywie historycznej Laboratorium (30/-) 8 Nie Nie
Europa w XIX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Europa w XIX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa Praktyka (120/-) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Europa w XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Europa w XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie