SylabUZ

Filologia / Filologia rosyjska z dodatkowym językiem angielskim
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia Rosji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski: kurs podręcznikowy Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Język starożytny: SCS Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Fonetyka i ortofonia Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Organizacja i technika pracy tłumacza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacja Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (120/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie
Przedmiot do wyboru: Podstawy gramatyki rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Tłumaczenie praktyczne I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty przekładu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego I Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Historia literatury rosyjskiej od literatury staroruskiej do "szkoły naturalnej" Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język rosyjski dla służb mundurowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Korespondencja prywatna i urzędowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Gramatyka praktyczna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Tłumaczenie praktyczne II Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o Rosji II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumenty w handlu zagranicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Gramatyka opisowa języka rosyjskiego II Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język biznesu I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Literatura realizmu rosyjskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Czytanie ze zrozumieniem Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumentacja służbowa Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język biznesu II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Kultura i literatura angielskiego obszaru językowego Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Literatura rosyjska od początku modernizmu do Wojny Ojczyźnianej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Tak Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe III Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do tłumaczeń ekonomicznych i prawniczych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia języka rosyjskiego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Literatura rosyjska od okresu powojnia do końca XX wieku Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Konwersacja Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Pisanie Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego - Słuchanie Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie