SylabUZ

Psychologia / Psychologia pracy, organizacji i zarządzania
jednolite magisterskie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Biologiczne podstawy zachowań Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 6 Tak Nie
Filozofia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy pomocy psychologicznej Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Podstawy pracy grupowej Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Socjologia Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia myśli psychologicznej Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Logika Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Pedagogika dla psychologów Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy pracy praktycznej (obserwacja, rozmowa psychologiczna, wywiad) Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Psychologia procesów poznawczych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką I Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Psychologia emocji i motywacji Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia społeczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia twórczości Wykład (30/18) 4 Tak Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski III Ćwiczenia (45/27) 3 Nie Tak
Język niemiecki III Ćwiczenia (45/27) 3 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczna Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 7 Tak Nie
Prawne aspekty pracy psychologa Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Psychologia osobowości Wykład (30/18), Ćwiczenia (45/27) 7 Tak Nie
Psychologia rodziny Wykład (30/18) 4 Nie Nie
Psychometria Wykład (15/9), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Blok językowy
Język angielski IV Ćwiczenia (45/27) 2 Tak Tak
Język niemiecki IV Ćwiczenia (45/27) 2 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczna dziecka - studium przypadków Wykład (15/9), Ćwiczenia (45/27) 4 Nie Nie
Podstawy pracy empirycznej (projekt ze studentami) Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Psychologia różnic indywidualnych Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 7 Tak Nie
Psychologia wychowawcza Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Psychopatologia rozwoju Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Nie Nie
Testy - badania organiki Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Testy inteligencji Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Testy osobowości Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza psychologiczna dorosłego człowieka - studium przypadku Wykład (15/9), Ćwiczenia (45/27) 4 Nie Nie
Podstawy seksuologii Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Pomiędzy zdrowiem a chorobą - problemy życia codziennego Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Psychologia starzenia się Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Stres, sytuacje trudne i wypalenie zawodowe Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Testy projekcyjne Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii klinicznej Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do psychologii pracy, organizacji i zarządzania Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Seminarium monograficzne IA - Psychologia uzależnień Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IB - Lęk społeczny Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IC - Psychologia sportu Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka zawodu psychologa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Kultura organizacyjna Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Motywowanie i ocena pracowników Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Mózg ludzki - procesy psychiczne i zachowanie Wykład (30/18) 4 Nie Nie
Negocjacje w biznesie Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Psychologia pracy Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Tak Nie
Psychologia społeczności - teoria i praktyka Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Trening asertywności i prezentacji Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gry menadżerskie Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Patologia organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Podstawy coachingu Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych Wykład (30/18) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania organizacjami Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 4 Tak Nie
Psychologia Internetu Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Zarządzanie zasobami ludzkimi Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Przedmiot do wyboru
Seminarium monograficzne IIA - Psychologia decyzji kadrowych Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIB - Destrukcyjne schematy przystosowawcze Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Seminarium monograficzne IIC - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Seminarium (15/9) 2 Nie Tak
Semestr 9
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnoza problemów organizacji Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Mediacje jako forma pomocy w rozwiązywaniu konfliktów Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Mobbing i molestowanie seksualne w środowisku pracy Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka zawodowa (100h) Praktyka (100/100) 5 Nie Nie
Procesy grupowe Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Psychologia ekonomiczna Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Psychologia reklamy i marketingu Wykład (30/18) 3 Tak Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 10
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Interwencja kryzysowa Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i warsztatów Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/18) 16 Nie Nie
Warsztaty psychologiczne Ćwiczenia (30/18) 1 Nie Nie
Zachowania organizacyjne Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Przedmiot do wyboru
Wykład monograficzny IA - Współczesne problemy psychologii Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IB - Psychologia rehabilitacji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIA - Psychologia bliskich związków i relacji Wykład (15/9) 2 Nie Tak
Wykład monograficzny IIB - Stres, adaptacja i jakość życia Wykład (15/9) 2 Nie Tak