SylabUZ

Socjologia
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2016/2017)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie 1 Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Współczesne tendencje w teorii socjologicznej Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Wykład monograficzny
Aktywizacja społeczności lokalnych Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Pokoleniowa mapa Polski Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Konwersatorium tematyczne
Rewitalizacja społeczna jako strategia rozwiązywania sytuacji kryzysowych Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Współczesne zagrożenia dla przebiegu procesu wychowania Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 1 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie 2 Seminarium (30/-) 1 Nie Nie
Dydaktyka szkoły wyższej
Kształcenie na odległość Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Nowoczesne techniki prezentacji i wizualizacji danych Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Konwersatorium tematyczne
Partycypacja polityczna i obywatelska Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Uczeń w teatrze życia szkolnego Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie 3 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne tendencje w metodologii nauk społecznych Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Wykład monograficzny
Kapitał społeczny w działaniu Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Teoria i praktyka opieki w Polsce i na świecie Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Warsztat pracy nauczyciela akademickiego
Podstawy edycji raportu i diagnozy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Podstawy edycji tekstu naukowego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 2 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie 4 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty metodologiczne
Badania eksperymentalne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Nowe tendencje w badaniach ilościowych w naukach społecznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Warsztat pracy nauczyciela akademickiego
Podstawy emisji głosu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Sztuka debaty i konsultacji społecznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie 5 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty metodologiczne
Metoda biograficzna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Nowe tendencje w badaniach jakościowych w naukach społecznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Tak
Konwersatorium tematyczne
Socjologia płci i gender studies czyli na pograniczu dyscyplin Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Teoria i praktyka kształcenia ustawicznego Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 3 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie 6 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Wykład z nauk społecznych i humanistycznych
Etyka uprawiania nauki Wykład (15/-) 1 Tak Tak
Kreatywny potencjał człowieka Wykład (15/-) 1 Tak Tak
Wykład ogólnouniwersytecki
Ewolucyjne podstawy zachowań społecznych Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Zagadnienia z zakresu zdrowia publicznego Wykład (15/-) 1 Nie Tak
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie 7 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Konwersatorium tematyczne
Edukacja osób niepełnosprawnych Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Elementy socjologii i psychologii polityki Konwersatorium (30/-) 1 Nie Tak
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka 4 Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie 8 Seminarium (30/-) 2 Nie Nie