SylabUZ

Coaching transformacyjny
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozoficzne podstawy pracy poszerzającej świadomość Wykład (-/8) 1 Nie Nie
Komunikacja w pracy coacha Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Praca z wartościami i przekonaniami Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie
Proces coachingu Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie
Struktury i modele w coachingu Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie
Trening interpersonalny Ćwiczenia (-/40) 3 Nie Nie
Wstęp do coachingu Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Coaching kariery Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Etyka biznesu Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Etyka zawodowa coacha Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Ewaluacja procesu coachingu Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Filozoficzne podstawy pracy poszerzającej świadomość Wykład (-/8) 1 Nie Nie
Personal branding Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Podejście systemowe w coachingu Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Poradnictwo egzystencjalne Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie
Praktyka przed superwizją Ćwiczenia (-/20) 3 Nie Nie
Psychologia transpersonalna Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Psychologia zarządzania Ćwiczenia (-/8) 2 Nie Nie
Trening twórczości Ćwiczenia (-/16) 2 Nie Nie