SylabUZ

Postępowanie administracyjne
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Czynności techniczno-procesowe oraz dyscyplinujące w postępowaniu administracyjnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Istota, zakres, klasyfikacja, stadia i formy postępowania administracyjnego Wykład (-/4) 2 Nie Nie
Ogólne i szczególne zasady postępowania administracyjnego i postępowań odrębnych Wykład (-/10) 4 Tak Nie
Orzeczenia organu odwoławczego Ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Orzekanie w sprawie indywidualnej w postępowaniu przed I instancją Ćwiczenia (-/12) 4 Tak Nie
Podmioty postępowania administracyjnego Ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie
Postępowanie dowodowe w postępowaniu administracyjnym Ćwiczenia (-/10) 3 Nie Nie
System administracji publicznej Wykład (-/6) 2 Nie Nie
Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji Ćwiczenia (-/8) 3 Tak Nie
Wszczęcie postępowania administracyjnego Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracyjne postępowania odrębne w sprawach podatkowych i celnych Wykład (-/6) 2 Nie Nie

Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające

Wykład (-/8) 3 Tak Nie
Nadzwyczajne środki wzruszania decyzji ostatecznych Ćwiczenia (-/6) 2 Tak Nie
Opłaty i koszty postępowania administracyjnego Ćwiczenia (-/2) 1 Nie Nie
Pisma procesowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Postępowanie szczególne w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Postępowanie w sprawie skarg i wniosków Wykład (-/4) 1 Nie Nie
Procedury administracyjne w sprawach świadczeń systemu pomocy społecznej i wspierania rodziny Wykład (-/10) 3 Tak Nie
Procedury administracyjne w sprawach zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Ćwiczenia (-/8) 3 Nie Nie
Sądowa kontrola orzeczeń administracji Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 4 Tak Nie
Wydawanie zaświadczeń Ćwiczenia (-/3) 1 Nie Nie