SylabUZ

Podyplomowe studia przekładu prawniczego
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Postępowanie cywilne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Postępowanie karne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo cywilne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo karne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo Unii Europejskiej Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu postępowania cywilnego-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu postępowania cywilnego-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu postępowania karnego-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu postępowania karnego-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa cywilnego-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa cywilnego-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa karnego-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa karnego-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa Unii Europejskiej-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa Unii Europejskiej-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Prawo finansów publicznych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo i postępowanie administracyjne Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo międzynarodowe z elementami prawa dyplomatycznego i konsularnego Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo pracy Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo spółek handlowych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo ubezpieczeń gospodarczych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Prawo umów handlowych Wykład (-/10) 1 Nie Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa finansów publicznych-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa finansów publicznych-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa i postępowania administracyjnego-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa i postępowania administracyjnego-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa pracy-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa pracy-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa spółek handlowych-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa spółek handlowych-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa umów handlowych-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu prawa umów handlowych-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu umów międzynarodowych i korespondencji dyplomatycznej-A Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie
Warsztaty terminologiczno - przekładowe z zakresu umów międzynarodowych i korespondencji dyplomatycznej-N Ćwiczenia (-/10) 2 Tak Nie