SylabUZ

Studia podyplomowe prawa medycznego i bioetyki
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2017/2018)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka i bioetyka - podstawy moralne Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/6) 5 Tak Nie
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/5) 3 Nie Nie
Wprowadzenie do prawa medycznego Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 6 Tak Nie
Zarządzanie opieką zdrowotną i prawne formy jej organizacji Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/10) 5 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Badania kliniczne, eksperyment medyczny wprowadzania nowych leków na rynek Wykład (-/5), Ćwiczenia (-/4) 3 Nie Nie
Odpowiedzialność cywilna lekarzy, personelu medycznego i ZOZ-ów Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 6 Tak Nie
Odpowiedzialność karna lekarzy i personelu medycznego Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/6) 4 Tak Nie
Prawa i obowiązki pracownicze oraz odpowiedzialność zawodowa osób zatrudnionych w ZOZ Wykład (-/8), Ćwiczenia (-/8) 5 Nie Nie
Prawa pacjenta Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 6 Tak Nie
Prawo w medycynie sądowej Wykład (-/4), Ćwiczenia (-/5) 3 Nie Nie
Rozwiązywanie dylematów biomedycznych- analiza przykładów oraz przypadków przedstawionych przez słuchaczy Ćwiczenia (-/6) 4 Nie Nie
Transplantacja, embriologia, medycyna reprodukcyjna,eutanazja Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 6 Tak Nie
Ubezpieczenia zdrowotne i społeczne Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/6) 4 Nie Nie