SylabUZ

Prawo samorządu terytorialnego
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dochody jednostek samorządu terytorialnego Wykład (-/6) 2 Nie Nie
Gospodarka jednostek samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Instytucje demokracji bezpośredniej w samorządzie terytorialnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Konstytucyjne podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego Wykład (-/4) 1 Nie Nie
Nadzór nad samorządem terytorialnym Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Nowe zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/8) 1 Nie Nie
Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Postępowanie administracyjne organów jednostek samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/8) 2 Tak Nie
Prawo finansowe w jednostkach samorządu terytorialnego Wykład (-/10) 4 Tak Nie
Prawo ustrojowe samorządu terytorialnego Wykład (-/5) 2 Tak Nie
Samorząd terytorialny w wybranych krajach Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
System administracji publicznej Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Tworzenie prawa miejscowego Ćwiczenia (-/5) 2 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego Wykład (-/5) 2 Tak Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracyjne postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające Ćwiczenia (-/4) 2 Nie Nie
Etyka w administracji publicznej Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Europejskie programy strukturalne dla jednostek samorządu terytorialnego Wykład (-/6) 2 Tak Nie
Gospodarka nieruchomościami w jednostkach samorządu terytorialnego Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Koncepcja prawa projektów publicznych Ćwiczenia (-/4) 1 Nie Nie
Nadzór nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego Wykład (-/6) 2 Nie Nie
Procedury administracyjne w sprawach świadczeń systemu pomocy społecznej i wspierania rodziny Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Procedury administracyjne w sprawach zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska Ćwiczenia (-/8) 2 Tak Nie
Sądowa kontrola działań administracji samorządowej Wykład (-/8) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe Seminarium (-/10) 4 Nie Nie
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawa cywilnego Ćwiczenia (-/5) 1 Nie Nie
Wybrane zagadnienia prawa pracy i prawa urzędniczego Wykład (-/5) 2 Nie Nie