SylabUZ

Podyplomowe studia legislacji samorządowej
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Narzędzia informatyczne i nowe wyzwania w procesie tworzenia prawa Wykład (-/3), Ćwiczenia (-/3) 1 Nie Nie
Organizacja procesu legislacyjnego w Polsce Wykład (-/9), Ćwiczenia (-/3) 3 Tak Nie
Podstawy prawoznawstwa Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/5) 5 Tak Nie
Poprawność językowa aktów prawnych Ćwiczenia (-/20) 4 Nie Nie
System źródeł prawa RP i UE Wykład (-/9), Ćwiczenia (-/3) 3 Tak Nie
Technika legislacyjna i ogłaszanie aktów prawnych I Wykład (-/15), Ćwiczenia (-/5) 5 Nie Nie
Zasady tworzenia prawa w orzecznictwie SN, NSA i TK Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/3) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Kompetencje prawodawcze jednostek samorządu terytorialnego Wykład (-/9) 2 Tak Nie
Kontrola i nadzór w procesie stanowienia prawa przez jednostki samorządu terytorialnego Wykład (-/6), Ćwiczenia (-/6) 3 Tak Nie
Lobbing i argumentacja w procesie tworzenia prawa Ćwiczenia (-/6) 1 Nie Nie
Projektowanie aktów prawa miejscowego i innych samorządowych aktów normatywnych Ćwiczenia (-/20) 5 Nie Nie
Redagowanie przepisów odsyłających, przejściowych, epizodycznych, dostosowujących i końcowych Ćwiczenia (-/15) 4 Nie Nie
Stanowienie prawa w zakresie budżetów jednostek samorządów terytorialnych oraz podatków i opłat lokalnych Wykład (-/3), Ćwiczenia (-/6) 2 Nie Nie
Technika legislacyjna i ogłaszanie aktów prawnych II Wykład (-/10), Ćwiczenia (-/10) 5 Tak Nie