SylabUZ

Automatyka i robotyka
pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Algebra liniowa z geometrią analityczną Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Analiza matematyczna Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Bezpieczeństwo pracy z elementami ergonomii Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Metody komputerowe w obliczeniach inżynierskich Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy elektrotechniki Wykład (30/18), Laboratorium (15/9), Ćwiczenia (15/9) 5 Nie Nie
Podstawy programowania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fizyka dla inżynierów Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Metody numeryczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Metrologia Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Modelowanie i symulacja Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Podstawy elektroniki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Programowanie obiektowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski I/Język niemiecki I Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Metody analizy danych Wykład (30/18), Ćwiczenia (15/9) 4 Nie Nie
Podstawy energoelektroniki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Nie Nie
Sterowanie procesami dyskretnymi Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Sygnały i systemy dynamiczne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 7 Tak Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Język angielski II/Język niemiecki II Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Oprogramowanie użytkowe w systemie Linux Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Podstawy robotyki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Programowalne sterowniki logiczne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Systemy SCADA Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Technika regulacji automatycznej Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski III/Język niemiecki III Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Komunikacja interpersonalna Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Sterowanie procesami ciągłymi Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Sterowanie robotów Wykład (15/9), Laboratorium (30/18), Projekt (15/9) 4 Nie Nie
Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
Diagnostyka procesów przemysłowych Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Sprzętowe systemy sterujące Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Systemy wbudowane Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Urządzenia automatyki przemysłowej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Zautomatyzowane systemy wytwarzania Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Nie Nie
Automatyka przemysłowa
Elementy wykonawcze automatyki Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 6 Tak Nie
Komputerowe systemy pomiarowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Oprogramowanie aparatury pomiarowo-sterującej Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Procesory sygnałowe i mikrokontrolery Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Przetworniki pomiarowe Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 5 Tak Nie
Układy energoelektroniczne Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Automatyka napędu elektrycznego Wykład (30/18), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Język angielski IV/Język niemiecki IV Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Seminarium dyplomowe I Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Sensory w systemach sterowania Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Systemy czasu rzeczywistego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki
Algorytmy sterowania cyfrowego Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Inteligentne systemy pomiarowo-sterujące Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Komputerowa technika pomiarowa Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Tak
Projekt grupowy Projekt (75/45) 7 Nie Nie
Systemy wizyjne Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Nie Tak
Automatyka przemysłowa
Bezprzewodowe sieci sensorowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
CAD układów elektronicznych Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 4 Nie Nie
Kompatybilność elektromagnetyczna Wykład (30/18), Laboratorium (30/18) 4 Tak Nie
Napędy precyzyjne i roboty przemysłowe Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Nie Tak
Projekt grupowy Projekt (60/36) 4 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Ochrona własności intelektualnej Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Praktyka zawodowa Praktyka (160/160) 5 Nie Nie
Redakcja prac dyplomowych i tekstów użytkowych Wykład (15/9) 1 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Projekt (30/18) 5 Nie Nie
Seminarium specjalistyczne Projekt (150/90) 16 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (60/-) 0 Nie Nie
Przedmiot ogólnouczelniany
Odnawialne źródła energii i pojazdy elektryczne Wykład (30/18) 2 Nie Nie