SylabUZ

Automatyka i robotyka, Elektrotechnika, Informatyka
doktoranckie
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metody statystyczne w technice Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Modelowanie i symulacja systemów i procesów Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie I Seminarium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Planowanie i technika eksperymentu Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie II Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Systemy decyzyjne Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Zaawansowane techniki optymalizacji i adaptacji Wykład (15/-) 2 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Alternatywne źródła energii i pojazdy elektryczne Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Metodyka pracy z grupą Wykład (15/-) 3 Nie Tak
Metodyka zajęć dydaktycznych Wykład (15/-) 3 Nie Tak
Obliczenia inteligentne Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Seminarium doktoranckie III Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Specyfikacja i modelowanie oprogramowania Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Zaproszenie do obliczeń i algorytmów kwantowych Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Diagnostyka procesów Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Hurtownie danych Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Inteligentne układy diagnostyki uszkodzeń Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Kierowanie zespołami ludzkimi Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Komunikacja interpersonalna Wykład (15/-) 3 Nie Tak
Nowoczesne techniki sterowania Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Seminarium doktoranckie IV Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Sterowanie tolerujące uszkodzenia Wykład (15/-) 2 Tak Tak
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski I Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium doktoranckie V Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język angielski II Wykład (30/-) 2 Tak Nie
Seminarium doktoranckie VI Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 7
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie VII Seminarium (15/-) 2 Nie Nie
Semestr 8
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Seminarium doktoranckie VIII Seminarium (15/-) 2 Nie Nie