SylabUZ

Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia Rosji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski: kurs podręcznikowy Konwersatorium (150/-) 12 Nie Nie
Język starożytny: SCS Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej I Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w przedsiębiorstwie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego I Konwersatorium (120/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 12 Tak Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub na innym kierunku kształcenia

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wiedza o Rosji Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
specj. Biznes i turystyka
Tłumaczenie praktyczne I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Wybrane aspekty przekładu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
specj. Translatoryka
Organizacja i technika pracy tłumacza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do translatoryki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Finanse i podatki w rosyjskim przedsiębiorstwie Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego I Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Łączliwość wyrazowa w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys literatury rosyjskiej 1 Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj. Biznes i turystyka
Elementy wiedzy ekonomicznej i prawniczej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Tłumaczenie praktyczne II Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
specj. Translatoryka
Język rosyjski dla służb mundurowych Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Korespondencja prywatna i urzędowa Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego II Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 9 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sztuka kulinarna w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Zarys literatury rosyjskiej 2 Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj. Biznes i turystyka
Język biznesu I Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język rosyjski w branży turystycznej II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
specj. Translatoryka
Dokumenty w handlu zagranicznym Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Transport i komunikacja w języku rosyjskim Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka praktyczna języka rosyjskiego III Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Język rosyjski w sferze handlu i usług Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praca z tekstem naukowym Seminarium (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego IV Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Konwersatorium (30/-), Egzamin (0/-) 8 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski jako wykładnik kultury Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Komputerowa obróbka tekstu rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Leksykologia i frazeologia Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Łączliwość wyrazowa w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
specj. Biznes i turystyka
Dokumentacja służbowa Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Język biznesu II Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (30/-) 3 Nie Nie
specj. Translatoryka
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Przekład tekstów medialnych i reklamowych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe III Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dokumenty w wewnętrznym obrocie firm Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Geografia turystyczna krajów rosyjskiego obszaru językowego Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka rosyjskiego V Konwersatorium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Język rosyjski w opisie służb miejskich Federacji Rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Przekład literacki Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Rosyjska kultura współczesna Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Szlak Kolei Transyberyjskiej w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Sztuka kulinarna w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Wybrane pola leksykalno-semantyczne języka rosyjskiego Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zasady ortografii i interpunkcji rosyjskiej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: Zdrowy tryb życia w leksyce rosyjskojęzycznej Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Przewodnik wycieczek w języku rosyjskim Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie