SylabUZ

Filozofia
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: greka I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Problemy filozofii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny: Antyczne korzenie wspołczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Filozofia Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Historia polskiej kultury i sztuki z elementami folkloru Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny: Komunikacja w języku rosyjskim Konwersatorium (30/-) 3 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Wiedza o państwie Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologie informacyjne Laboratorium (30/-) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do logiki Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia religii

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Historia filozofii starożytnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Historia relacji nauka a religia

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język starożytny II: greka II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Logika klasyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Logika praktyczna

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Etyka stosowana Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Filozofia wychowania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Filozofia zła Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA2: Logiczna analiza przekazu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Filozofia i etyka sportu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Filozoficzno-teologiczne kontrowersje współczesnego chrześcijaństwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Komunikacja społeczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB2: Mistycyzm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do filozofii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do naukoznawstwa

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Dzieje filozofii praktycznej

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Wykład (30/-) 4 Tak Nie
Elementy religioznawstwa

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Filozofia polityki

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia przyrody

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Historia filozofii średniowiecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Metodologia Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł FA3: Filozofia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Filozoficzne i religijne modele życia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Podstawy retoryki i erystyki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA3: Socjologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Ekofilozofia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Etos i jego odmiany Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Filozofia przyrody ożywionej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB3: Historia religii Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Ontologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Ontologia Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Sztuka argumentacji

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Przedmiot ogólnouczelniany lub realizowany na innym kierunku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Doradztwo filozoficzne

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia mediów

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia nauki

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Filozoficzna analiza tekstów kultury

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia filozofii nowożytnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 8 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Kultura filozoficzna Ćwiczenia (30/-) 7 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Etyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 6 Nie Nie
Etyka Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-), Konwersatorium (30/-) 8 Tak Nie
Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Filozofia płci

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Filozoficzne podstawy praw człowieka

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Historia filozofii współczesnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Moduł FA5: Aksjologia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Logika praktyczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Nauka a religia Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA5: Psychologia moralności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Elementy religioznawstwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Filozofia rosyjska Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Spór ewolucjonizm-kreacjonizm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB5: Wybrane problemy filozoficzne w dialogach Platona Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka

Występuje w specjalnościach: Filozofia praktyczna

Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Psychologia religii

Występuje w specjalnościach: Filozofia a nauka

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Teoria poznania Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Teoria poznania Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Filozofia człowieka z elementami filozofii społecznej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Filozofia kultury z elementami estetyki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł FA6: Etyczne dylematy współczesności Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia dialogu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozofia płci Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FA6: Filozoficzne aspekty nauk o umyśle Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Ewolucjonizm a celowość w przyrodzie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Filozofia dzieciństwa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Michał Bakunin wobec filozofii niemieckiej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł FB6: Nietzsche a filozofia współczesna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Wykład monograficzny: Filozofia mediów Wykład (30/-) 3 Nie Nie
Wykład monograficzny: Filozofia techniki Wykład (30/-) 3 Nie Nie