SylabUZ

Historia
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2018/2019)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Konwersatorium (30/-) 5 Nie Nie
Technologia informatyczna Laboratorium (30/-) 2 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów wyższych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Moduł zerowy
Historia kultury Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia społeczna Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Język starożytny I: łacina I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Antyczne korzenie współczesnej Europy Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Historia starożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Język starożytny II: łacina II Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Wstęp do badań Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Podstawy pedagogiki Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Podstawy pracy kancelaryjnej Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Geografia historyczna Europy Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia średniowieczna Polski Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Średniowieczna Europa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Średniowieczna Europa Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
ICT w administracji publicznej Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Informacja publiczna i e-administracja Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Prawo w e-administracji Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium I Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru I Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Europa wczesnonowożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Europa wczesnonowożytna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XVI-XVIII wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł podstawowy
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Moduł specjalizacyjny
Archiwum zakładowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Dydaktyka historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Kodeks postępowania administracyjnego Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Podstawy zarządzania dokumentacją Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Teoria organizacji Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Proseminarium II Seminarium (30/-) 6 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru II Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru III Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie

Przedmiot ogólnouczelniany lub realizowany na innym kierunku

Wykład (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Europa w XIX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Europa w XIX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia ziem polskich pod zaborami Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dokumentacja w małej firmie Ćwiczenia (15/-) 1 Nie Nie
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/-) 1 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/-) 3 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa Praktyka (120/-) 3 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Europa a świat w perspektywie historycznej Laboratorium (30/-) 8 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru III Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru IV Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Moduł kierunkowy
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 8 Tak Nie
Dziedzictwo historyczne i kulturowe Lubuskiego Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Europa w XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Europa w XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia Polski XX-XXI wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/-) 8 Nie Nie
Moduł zajęć wolnego wyboru (w tym minimum 2 ECTS na innym kierunku)
Przedmiot do wyboru IV Wykład (30/-) 1 Nie Nie
Przedmiot do wyboru V Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie