SylabUZ

Logistyka
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr letni (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Koncepcje zarządzania w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka odzysku Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Logistyka produkcji Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Nie
Marketing usług logistycznych Wykład (15/9), Projekt (15/9) 2 Nie Nie
Międzynarodowe rynki siły roboczej Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Polityka transportowa Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Prawo cywilne Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Rachunkowość zarządcza Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Teorie rynku i konkurencji Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny
Historia techniki Wykład (15/9), Ćwiczenia (30/18) 5 Tak Nie
Przedmiot wybieralny
Język angielski I Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język niemiecki I Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Proseminarium Proseminarium (60/45) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Bezpieczeństwo w logistyce Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Infrastruktura logistyczna Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Negocjacje Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Społeczna odpowiedzialność biznesu w logistyce Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Nie
Systemy innowacji Ćwiczenia (15/9) 1 Nie Nie
Specj.-International Logistics
Design of logistics processes

Występuje w specjalnościach: International Logistics

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Monographic lecture: International trade

Występuje w specjalnościach: International Logistics

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Logistyka w biznesie
Logistyka zwrotów

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Ekonomia przedsiębiorstwa

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Menedżer ds. logistyki
Kierowanie zespołami ludzkimi

Występuje w specjalnościach: Menedżer ds. logistyki

Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Współczesny menedżer

Występuje w specjalnościach: Menedżer ds. logistyki

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Analiza efektywności sieci Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Analiza rynku międzynarodowego Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
E-commerce w logistyce Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Ekonomia międzynarodowa Wykład (15/9), Laboratorium (30/18) 3 Tak Tak
E-logistyka Laboratorium (30/18) 2 Nie Tak
Język angielski II Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Język niemiecki II Laboratorium (15/9) 2 Nie Tak
Kapitał relacyjny w logistyce Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Tak
Logistyka miejska Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Seminarium magisterskie I Seminarium (60/45) 4 Nie Nie
Smart logistics Wykład (15/9), Projekt (15/9) 3 Tak Tak
Specj.-Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Modelowanie procesów logistycznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Wykład monograficzny specjalnościowy: Rynek usług TSL

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Specj.-International Logistics
Logistics and Supply Chain Management

Występuje w specjalnościach: International Logistics

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Process flow

Występuje w specjalnościach: International Logistics

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
TSL service market

Występuje w specjalnościach: International Logistics

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Logistyka w biznesie
Nowoczesne rozwiązania informatyczne dla logistyki

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Transport i spedycja

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie relacjami z dostawcami i odbiorcami

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 3 Nie Nie
Specj.-Menedżer ds. logistyki
Decyzje menedżerskie w logistyce

Występuje w specjalnościach: Menedżer ds. logistyki

Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Zarządzanie strategiczne w logistyce

Występuje w specjalnościach: Menedżer ds. logistyki

Wykład (15/9), Laboratorium (15/9) 3 Nie Nie
Zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Występuje w specjalnościach: Menedżer ds. logistyki

Wykład (15/9), Ćwiczenia (15/9) 2 Nie Nie
Przedmiot wybieralny
Praktyka zawodowa Praktyka (360/360) 12 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (60/45) 9 Nie Nie
Wykład monograficzny

Występuje w specjalnościach: Logistyka w biznesie

Wykład (15/9) 2 Nie Nie
Specj.-Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi
Analiza rynku TSL

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Laboratorium (30/18) 3 Nie Nie
Przepływy procesów logistycznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Laboratorium (15/9) 2 Nie Nie
Symulacja i optymalizacja procesów logistycznych

Występuje w specjalnościach: Zarządzanie procesami i projektami logistycznymi

Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie