SylabUZ

Filologia angielska
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Fonetyka Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język starożytny - łacina Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego I Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 13 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Antropologia kulturowa Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny : Wiedza o państwie Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Przedmiot społeczny: Religie świata Konwersatorium (30/18) 5 Nie Nie
Technologia informacyjna Laboratorium (30/18) 4 Nie Nie
Wprowadzenie do studiów neofilologicznych Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wychowanie fizyczne I Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego II Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Stany Zjednoczone: historia i współczesność Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Wielka Brytania: historia i współczesność Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 8 Tak Nie
Wstęp do językoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do literaturoznawstwa Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Wychowanie fizyczne II Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Podstawy pedagogiki Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Podstawy psychologii Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Interakcje językowe ustne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Podstawy komunikacji językowej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka angielskiego I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 4 Tak Nie
Historia literatury angielskiej I Wykład (30/18), Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego III Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 8 Nie Nie
Stany Zjednoczone: historia i współczesność 2 Wykład (30/18) 2 Tak Nie
Spec. Nauczycielska
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/30) 2 Nie Nie
Psychologia rozwojowa Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Psychologiczno-pedagogiczne podstawy nauczania Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Interakcje językowe pisemne Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Korespondencja prywatna i formalna Konwersatorium (30/18) 3 Nie Nie
Wstęp do translatoryki Ćwiczenia (30/18) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka opisowa języka angielskiego II Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Historia literatury angielskiej II Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/18) 3 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego IV Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 6 Tak Nie
Proseminarium I Seminarium (30/18) 4 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Dydaktyka języka angielskiego Wykład (30/30), Ćwiczenia (30/30) 4 Tak Nie
Dydaktyka ogólna Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Kompetencje nauczyciela Ćwiczenia (30/30) 3 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Język angielski biznesu I Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Język angielski mediów Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Teoria i praktyka przekładu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru A
Przedmiot do wyboru: Nauczanie języka angielskiego dzieci Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru B
Przedmiot do wyboru: Motyw śmierci w literaturze angielskiego modernizmu Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C
Przedmiot do wyboru: Amerykańskie opowiadania Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Eseistyka naukowa Seminarium (30/18) 3 Nie Nie
Historia języka angielskiego Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Historia literatury amerykańskiej I Ćwiczenia (30/18) 6 Tak Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego V Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18), Konwersatorium (30/18) 7 Nie Nie
Seminarium licencjackie I Seminarium (30/18) 2 Nie Nie
Spec. Nauczycielska
Emisja głosu i kultura języka Laboratorium (30/30) 1 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna - szkoła podstawowa Praktyka (120/120) 3 Nie Nie
Spec. Translatoryka
Język angielski biznesu II Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Praktyka Praktyka (90/90) 3 Nie Nie
Warsztaty tłumaczeniowe: tekst literacki Konwersatorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru D
Przedmiot do wyboru: Wikingowie na Wyspach Brytyjskich Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru E
Przedmiot do wyboru: Podstawy wymowy amerykańskiej Laboratorium (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru F
Przedmiot do wyboru: Człowiek pierwszej połowy XX w. w literaturze amerykańskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Gramatyka kontrastywna Ćwiczenia (30/18) 6 Nie Nie
Historia literatury amerykańskiej II Ćwiczenia (30/18) 4 Nie Nie
Praktyczna nauka języka angielskiego VI - sprawności zintegrowane Konwersatorium (30/18), Egzamin (0/0) 8 Tak Nie
Seminarium licencjackie II Seminarium (30/18) 8 Nie Nie
Przedmiot do wyboru G
Przedmiot do wyboru: Język angielski w medycynie Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru H
Przedmiot do wyboru: Baśń w literaturze anglosaskiej Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie
Przediot do wyboru I
Przedmiot do wyboru: Język angielski w opisie bieżących wydarzeń Ćwiczenia (30/18) 2 Nie Nie