SylabUZ

Historia
drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Historia historiografii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Źródłoznawstwo i krytyka źródeł Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie I Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Cywilizacje świata Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Nauki pomocnicze historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Studium historii Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Metodologia historii Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 9 Tak Nie
Warsztat naukowy epoki I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zabytkoznawstwo i muzealnictwo Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki I

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej , Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie II Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Historia dzisiaj

Występuje w specjalnościach: Historia w praktyce społecznej , Nauczycielska

Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pedagogika szkolna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka pedagogiczna Praktyka (30/-) 2 Nie Nie
Psychologia wychowawcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł kierunkowy
Statystyka i demografia historyczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 7 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Praktyka dydaktyczna (szkoła ponadpodstawowa) Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Warsztat naukowy epoki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Historia w sztuce Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot społeczny Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Repetytorium epoki II Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium magisterskie III Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii I Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Edukacja historyczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Pamięć historyczna na pograniczu polsko-niemieckim Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Praktyczna działalność nauczyciela wychowawcy Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Mentalność polska i jej ewolucja Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Praktyka dydaktyczna (szkoła ponadpodstawowa) Ćwiczenia (60/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)* Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru C (konwersatorium)* Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Władza i społeczeństwo PRL Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Moduł podstawowy
Translatorium historyczne Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Moduł wspomagający kierunkowy (zajęcia ograniczonego wyboru)
Seminarium magisterskie IV Seminarium (30/-) 12 Nie Nie
Moduł specjalizacyjny
Dydaktyka historii II Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Funkcjonowanie administracji samorządowej Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Pozyskiwanie funduszy i zarządzanie grantami Ćwiczenia (30/-) 1 Nie Nie
Rola i praktyka badań historii lokalnej Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie