SylabUZ

Ratownictwo medyczne
pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2019/2020)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anatomia Wykład (15/15), Laboratorium (45/45) 4 Tak Nie

Biochemia z elementami diagnostyki laboratoryjnej

Wykład (15/15), Laboratorium (30/30) 3 Tak Nie
Biofizyka Wykład (15/15) 1 Nie Nie

Dydaktyka medyczna

Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Ekonomia i zarządzanie w ochronie zdrowia Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Język angielski w ratownictwie medycznym I

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Język niemiecki w ratownictwie medycznym I

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie
Kwalifikowana pierwsza pomoc/Zabiegi pielęgnacyjne w stanach zagrożenia życia Wykład (30/30), Laboratorium (50/50) 3 Tak Nie
Medycyna ratunkowa; system PRM i jednostki współpracujące Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe; podstawowe czynności ratunkowe BLS Laboratorium (40/40), Warsztaty (5/5) 2 Nie Nie

Mikrobiologia z elementami parazytologii

Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 2 Nie Nie
Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych Laboratorium (40/40), Warsztaty (5/5) 1 Nie Nie

Prawo medyczne

Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Socjologia medycyny

Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Badania naukowe w ratownictwie medycznym EBM

Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Etyka zawodowa ratownika medycznego

Wykład (15/15) 2 Nie Nie
Farmakologia z toksykologią Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 2 Tak Nie
Fizjologia z elementami patofizjologii Wykład (15/15), Laboratorium (30/30) 3 Tak Nie

Humanizacja medycyny

Wykład (30/30) 2 Nie Nie

Informatyka i Biostatystyka

Wykład (15/15), Laboratorium (15/15) 1 Nie Nie

Język angielski w ratownictwie medycznym I

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Język migowy i komunikacja alternatywna

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Język niemiecki w ratownictwie medycznym I

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe; podstawowe czynności ratunkowe BLS Laboratorium (40/40), Warsztaty (5/5) 2 Nie Nie
Podstawowe zabiegi medyczne i techniki zabiegów medycznych Laboratorium (40/40), Warsztaty (5/5) 2 Nie Nie
praktyka śródroczna - zespół ratownictwa medycznego Praktyka (50/50) 2 Nie Nie

Psychologia w ratownictwie medycznym

Wykład (15/15), Ćwiczenia (15/15) 2 Nie Nie

Zdrowie publiczne

Wykład (30/30) 2 Nie Nie
Zespół Ratownictwa Medycznego Praktyka (168/168) 6 Nie Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii: 1.Badania fizykalne; 2. Ostre zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego Wykład (15/10), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie

Diagnostyka obrazowa/Zasady leczenia bólu

Seminarium (45/45) 2 Nie Nie

Farmakologia i toksykologia kliniczna

Wykład (15/15), Seminarium (15/15) 2 Nie Nie

Język angielski w ratownictwie medycznym II

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Język niemiecki w ratownictwie medycznym II

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Kardiologia

Wykład (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 2 Tak Nie
Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS Laboratorium (45/45), Warsztaty (10/10) 2 Nie Nie
Patologia Wykład (15/15), Laboratorium (15/15) 2 Nie Nie
Praktyka śródroczna - oddział chorób wewnętrznych Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Praktyka śródroczna - oddział kardiologii Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
Procedury ratunkowe przedszpitalne Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (75/75) 3 Nie Nie
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (75/75) 3 Nie Nie

Urologia

Wykład (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie

Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego

Laboratorium (45/45) 2 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Chirurgia

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Tak Nie
Choroby wewnętrzne z elementami onkologii: 1.Badania fizykalne; 2. Ostre zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego Wykład (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Tak Nie

Choroby zakaźne i tropikalne

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (15/15) 2 Nie Nie

Język angielski w ratownictwie medycznym II

Laboratorium (30/30) 2 Tak Nie

Język niemiecki w ratownictwie medycznym II

Laboratorium (30/30) 2 Tak Nie

Medycyna katastrof

Wykład (15/15), Laboratorium (15/15), Warsztaty (10/10) 2 Nie Nie
Medyczne czynności ratunkowe; Zaawansowane czynności ratunkowe ALS Laboratorium (45/45), Warsztaty (10/10) 3 Tak Nie

Praktyka śródroczna - oddział chirurgii

Praktyka (60/60) 2 Nie Nie
Praktyka śródroczna - SOR Praktyka (100/100) 4 Nie Nie
Procedury ratunkowe przedszpitalne Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (75/75) 3 Nie Nie
Procedury ratunkowe wewnątrzszpitalne Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (75/75) 3 Nie Nie
Szpitalny oddział ratunkowy (SOR) Praktyka (168/168) 6 Nie Nie

Zajęcia sprawnościowe z elementami ratownictwa specjalistycznego

Laboratorium (45/45) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny

Ginekologia i położnictwo

Wykład (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie

Intensywna terapia

Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Nie Nie

Laryngologia

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 2 Nie Nie

Neurochirurgia

Wykład (15/15), Laboratorium (30/30), Seminarium (15/15) 4 Nie Nie

Neurologia

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 2 Nie Nie

Onkologia

Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Nie Nie

Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Tak Nie

Pediatria

Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 4 Tak Nie
Praktyka śródroczna - oddział neurologii Praktyka (50/50) 2 Nie Nie
praktyka śródroczna - Oddział pediatrii Praktyka (50/50) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Intensywna terapia w medycynie

Laboratorium (45/45) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Taktyka i techniki samoobrony

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Trening siłowy

Laboratorium (30/30) 2 Nie Nie

Przedmiot do wyboru - Żywienie człowieka

Laboratorium (45/45) 2 Nie Nie

Seminarium dyplomowe

Seminarium (30/30) 2 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Anestezjologia i intensywna terapia Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Tak Nie

Intensywna terapia

Wykład (15/15), Seminarium (15/15), Warsztaty (10/10), Zajęcia kliniczne (30/30) 3 Tak Nie

Medycyna sądowa

Wykład (15/15), Ćwiczenia (30/30) 2 Nie Nie

Medycyna taktyczna

Wykład (15/15), Laboratorium (30/30), Warsztaty (10/10) 3 Nie Nie
Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Praktyka (164/164) 6 Nie Nie

Okulistyka

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 2 Nie Nie
praktyka śródroczna - oddział ortopedyczno-urazowy Praktyka (50/50) 2 Nie Nie

Psychiatria

Wykład (15/15), Zajęcia kliniczne (30/30) 2 Nie Nie

Seminarium dyplomowe

Seminarium (40/40) 3 Nie Nie
Zaawansowane czynności ratunkowe ATLS Laboratorium (30/30) 1 Nie Nie