SylabUZ

Politologia / Politologia - 40 plus
pierwszego stopnia
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Konflikty społeczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Myślenie polityczne Ćwiczenia (30/-) 6 Nie Nie
Przedmiot humanistyczny (A): Kamień w kulturze Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot humanistyczny (B): Studium historii Wykład (30/-) 5 Tak Nie
Retoryka i argumentacja polityczna Ćwiczenia (30/-) 5 Nie Nie
Szkoła debatowania i sporu politycznego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Wstęp do badań politologicznych Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Administracja publiczna Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Historia polityczna Polski XX wieku Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Najnowsza historia polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Przedmiot do wyboru: (A) Zamachy stanu Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Grupy nacisku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Technologia informacyjna i wprowadzenie do e-administracji Laboratorium (30/-) 3 Nie Nie
Wstęp do nauki o państwie i prawie Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wstęp do nauki o polityce Ćwiczenia (30/-) 4 Nie Nie
Wychowanie fizyczne Ćwiczenia (30/-) 0 Nie Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
Prawno-konstytucyjne podstawy bezpieczeństwa RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
specj. Zarządzanie i administracja samorządowa
Ustrój i podstawy prawa samorządowego w Polsce Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Semestr 3
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Myśl polityczna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
Projekt Projekt (30/-) 6 Nie Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (A) Procesy globalizacyjne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Sport a polityka Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Stosunki międzynarodowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 4 Tak Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Historia wojska i wojskowości Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
specj. Zarządzanie i administracja samorządowa
Polityka edukacyjna i naukowa w samorządzie Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Współpraca samorządu z interesariuszami zewnętrznymi (administracją rządową, organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym) Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Zarządzanie bezpieczeństwem w samorządzie Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Zarządzanie funduszami europejskimi w administracji samorządowej Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Semestr 4
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Filozofia polityki Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język angielski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język francuski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język niemiecki Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Język obcy nowożytny - język rosyjski Ćwiczenia (30/-) 3 Tak Nie
Proseminarium Seminarium (30/-) 4 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: (B) Rynek surowców energetycznych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru:(A) Organizacje i korporacje międzynarodowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Samorząd i polityka lokalna Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Systemy polityczne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
Siły zbrojne i służby bezpieczeństwa publicznego RP Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Współczesne spory i konflikty międzynarodowe Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie bezpieczeństwem Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
specj. Zarządzanie i administracja samorządowa
Partie i ruchy regionalne/lokalne w Europie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Zarządzanie w samorządowym sektorze publicznym Konwersatorium (30/-) 2 Nie Nie
Semestr 5
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Marketing polityczny Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
Organizacja i zarządzanie Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Partie polityczne i systemy partyjne Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
Przedmiot do wyboru: I(A) Determinizm religijny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: I(B) Służba cywilna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: II (A) Wymiar północny UE Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: II (B) Miękka siła w polityce zagranicznej (soft power) Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru:III (A) Narody i nacjonalizm Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru:III (B) Liberalizm polityczny Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 2 Nie Nie
Statystyka i demografia Ćwiczenia (30/-) 3 Nie Nie
System polityczny RP Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 5 Tak Nie
specj. Polityka bezpieczeństwa i wojskowości
Mniejszości narodowe w konfliktach zbrojnych Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Teorie geopolityczne XX i XXI wieku Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
specj. Zarządzanie i administracja samorządowa
Samorząd terytorialny a kościoły i związki wyznaniowe Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Samorząd terytorialny a mniejszości narodowe i etniczne Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Sport a kultura w samorządzie terytorialnym Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Zdrowie publiczne w samorządzie Konwersatorium (15/-) 1 Nie Nie
Semestr 6
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Antropologia polityki Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Integracja europejska Wykład (30/-), Ćwiczenia (30/-) 6 Tak Nie
Polityka społeczno-gospodarcza Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Polska polityka zagraniczna Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: I (A)Region morza śródziemnego Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: I (B) Konflikty cywilizacyjne Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru: II (A) Zarządzanie informacją w sytuacji zagrożeń Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Przedmiot do wyboru:II (B) Elity polityczne współczesnych społeczeństw Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Religie świata Ćwiczenia (30/-) 2 Nie Nie
Seminarium licencjackie Seminarium (30/-) 8 Tak Nie
Studia strategiczne Konwersatorium (30/-) 4 Tak Nie