SylabUZ

Modelowanie i symulacje procesów w logistyce i w produkcji
podyplomowe
Semestr rozpoczęcia: semestr zimowy (2021/2022)


Semestr 1
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Lean Management Wykład i ćwiczenia (-/10) 2 Nie Nie
Modelowanie procesów i systemów logistycznych (FlexSim I) Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Nowoczesne koncepcje zarządzania Wykład i ćwiczenia (-/8) 1 Nie Nie
Planowanie przepływu produkcji - harmonogramowanie Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Seminarium dyplomowe I Seminarium (-/10) 4 Nie Nie
Sieci logistyczne Wykład (-/10) 2 Nie Nie
Symulacja procesów i systemów logistycznych (FlexSim II) Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Systemy informatyczne w logistyce Laboratorium (-/8) 1 Nie Nie
Zarządzanie logistyczne Wykład i ćwiczenia (-/14) 2 Nie Nie
Semestr 2
Forma zajęć - liczba godzin (stacjonarne/niestacjonarne) ECTS Egzamin Obieralny
Analiza rynku Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Controlling logistyczny Wykład i laboratorium (-/8) 1 Nie Nie
FlexSim - Process flow Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Modelowanie i symulacja procesu produkcji (FlexSim) Wykład i laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Optymalizacja i eksperymentowanie (FlexSim III) Laboratorium (-/10) 2 Nie Nie
Projekt dyplomowy Laboratorium (-/10) 3 Nie Nie
Seminarium dyplomowe II Seminarium (-/10) 4 Nie Nie
Zastosowanie systemów komputerowych w gospodarce zrównoważonej Laboratorium (-/8) 2 Nie Nie