SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praxeology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praxeology
Kod przedmiotu 08.9-WB-OS2P-Praks-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Artur Wandycz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład/Zdalne 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Improving the knowledge and skills students about the content of the effective functioning of human society. Improving teamwork skills and individual work.

Wymagania wstępne

Basics of knowledge about human and society - secondary school level.

Zakres tematyczny

Lecture: Concepts of the organizations. Targeting. The effectiveness of the organization. Social context of the decision. Thinking and creative problem solving. Social communication. Human resource management. Behaviour and performance in organization. Ergonomics. The stress of work.

Exercise: Discussion of current events and historical cultural, political, social and economic impact on the life and functioning of societies. Preparation of the team issue on a given topic.

Metody kształcenia

Lecture, discussion, talk, exercise.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

The lectures - the student is allowed to take the final written examination test after getting the pass mark credit of the classes. The 60 minute examination test contains 10 questions, each question - 1 point. 6 points (60%) out of 10 points are required to get the pass mark credit. The laboratory classes – the requirements of the assessment criteria refer to the pass mark credits of two written tests – the pass mark above 60% of all of the points of the tests as well as the pass mark credits of the teamwork written study on the given issue. The final mark consists of the average sum of all of the pass partial marks.

Literatura podstawowa

1. Cialdini R.: Influence: science and practice. Allyn & Bacon. 2001.

2. Dunbar R.: How many friends does one person need? Harvard University Press. 2010.

3. Proctor T.: Creative problem solving for managers. Routledge. London 1999.

4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Management. Prentice-Hall. 1995. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Artur Wandycz (ostatnia modyfikacja: 17-05-2018 21:09)