SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Biophysics - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Biophysics
Kod przedmiotu 13.9-WB-P-Biof-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
  • prof. dr hab. Lidia Latanowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Laboratorium 15 1 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of education is the acquisition by the students ability to link theoretical knowledge with practical scills in the description of phenomena occurring in nature.

 

Wymagania wstępne

Basic knowledge in the field of biology, chemistry, physics and mathematics provided by the program of studies of Environmental Protection.

 

Zakres tematyczny

Lecture: structure of matter: properties of liquids, gases and solids; thermodynamic processes occurring in living organisms: macroscopic and microscopic processes, mass and energy transport, electromagnetic radiation - microwaves, infrared, light, ultraviolent and X-ray; natural and artificial radioactivity.

Laboratories: structure of matter: includig dencity of liquids and solids, viscosity; thermodynamics: including relative humidity of the air, enthalpy of the system, molar enthalpy, phase equilibrium, termoregulation of warm-blooded organisms; electrical properties of liquids: including electrolysis, liquid conductivity depending on the concentration and temperature of the solution; mechanical waves: propagation of acoustic wave, level of sound intensity; nuclear and ultraviolent radiation.

Metody kształcenia

lecture - multimedia presentation

laboratory - practical

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

[1] Red. Jaroszyk F.: Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 2001.
[2] Red. Terlecki J.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki i fizyki – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa, 1999.
[3] Red. Hendrich A. i Michalak K.: Ćwiczenia laboratoryjne z biofizyki – skrypt dla studentów medycyny, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wrocław, 2005.
[4] Red. Trębacz K.: Ćwiczenia z biofizyki dla studentów biologii i biotechnologii UMCS w Lublinie, Wydawnictwo UMCS, Lublin, 2002.

Literatura uzupełniająca

[1] Red. Jóźwiak Z. i Bartosz G.: Biofizyka – wybrane zagadnienia wraz z ćwiczeniami, PWN, Warszawa, 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Lidia Latanowicz (ostatnia modyfikacja: 19-05-2018 12:39)