SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Prawo podatkowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe
Kod przedmiotu 10.9-WZ-TSPD-PRPO
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Transport i spedycja
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2018/2019
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Perzyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 8
(w tym jako e-learning)
0,53
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów  z wiedzy w zakresie części ogólnej prawa podatkowego dotyczącego transportu drogowego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Podatek od wartości dodanej (VAT) od usług transportowych. Podatek od pojazdów silnikowych. Podatek od niektórych pojazdów użytkowanych w transporcie, opłat drogowych i opłat za korzystanie z infrastruktury. Podatek dochodowy.

Metody kształcenia

Wykład z prezentacją multimedialną.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z wykładu jest w formie pisemnej.

Literatura podstawowa

1.     Dyszy W. „Transport. Opodatkowanie tranportu i spedycji 2014”. Forum doradców podatkowych 2014

2.     Paweł Barnik , Łukasz Bernatowicz , Karolina Gierszewska , Bartosz Nowodworski , Anna Resiak , Piotr Rożański , Ewa Sokołowska-Strug (red. nauk.) „Podatek VAT w branży TSL. Prawne i podatkowe aspekty transportu, spedycji i logistyki”, Wydawnictwo: Wolters Kluwer SA 2013

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Paweł Szudra (ostatnia modyfikacja: 12-06-2018 12:15)