SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie1
Kod przedmiotu 04.0-WZ-BezP- ZKP1
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr inż. Wiesław Wasilewski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do wykorzystania metod zarządzania kryzysem w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania bezpieczeństwa. Studenci opisują sytuacje planistyczne.

 

Wymagania wstępne

Wiedza szkolna z zakresu matematyki i rachunku prawdopodobieństwa.

Zakres tematyczny

Wykład: : Planowanie jako zadanie kierownicze a proces planowania (zadania kierownicze,wymagania

względem kadry kierowniczej, zadanie kierownicze „Określać cele“, zadanie kierownicze „Planować

osiągnięcie celu“, proces planowania), metody planowania przy wielu kryteriach (sytuacja planowania,

możliwe przypadki decyzyjne, reguły decyzyjne przy porządkowych skalach oceny, reguły decyzyjne przy metrycznych skalach oceny), metody planowania w warunkach niepewności (niepewność, sytuacja planowania, reguły decyzyjne przy nieznanym prawdopodobieństwie, reguły decyzyjne przy znanym prawdopodobieństwie), niezawodność systemów technicznych (typy problemów, podstawowe struktury systemu, zwiększanie niezawodności systemów).

Ćwiczenia: Planowanie jako zadanie kierownicze, metody planowania przy wielu kryteriach (sytuacja

planowania, możliwe przypadki decyzyjne, reguły decyzyjne przy porządkowych skalach oceny, reguły

decyzyjne przy metrycznych skalach oceny), metody planowania w warunkach niepewności (niepewność, sytuacja planowania, reguły decyzyjne przy nieznanym prawdopodobieństwie, reguły decyzyjne przy znanym prawdopodobieństwie).

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwencjonalny, pokaz.

Ćwiczenia: metoda przypadków, ćwiczenia.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja efektów kształcenia przebiega w formie zaliczenia - odpowiedź ustna .

Pytania odnoszą się do wiedzy przekazanej na wykładzie i umiejętności zdobytych na ćwiczeniach.

 

Zasady ustalania oceny: 0-17 pkt. „ndst”, 18-23 pkt. „dst”, 24-29 pkt. „dst+”, 30-34 pkt. „db”, 35-37 pkt. „db+”,38-40 pkt. „bdb”.Ćwiczenia służą przekazaniu opisanych wyżej umiejętności. Studenci otrzymują przed każdymi zajęciami zestaw ćwiczeń. Mają wcześniej czas na przygotowanie się do nich w domu. Metodyka i wyniki są później kontrolowane na zajęciach

Literatura podstawowa

1. Zellmer Gernot, Risiko Management, Verlag die Wirtschaft 1990.

2. Krauze M., System bezpieczeństwa Polski, AON, Warszawa 1994.

3. Krzyżanowski L., Podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa1994.

4. Szeremietiew R., Strategia narodowego bezpieczeństwa, Bellona, Warszawa 2000.

5. Zellmer G., Skrypt do przedmiotu Planowanie bezpieczeństwa,

Literatura uzupełniająca

1. Rutkowski C., Kasprzewski A., Siły zbrojne w sytuacjach kryzysowych, AON, Warszawa 2000.

2. Świniarski J., O naturze bezpieczeństwa, Umak, Warszawa 1997.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr inż. Wiesław Wasilewski (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 22:58)