SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Implanty i sztuczne narządy - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Implanty i sztuczne narządy
Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-37_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Inżynieria biomedyczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. inż. Romuald Będziński
 • dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zdobycie wiedzy z zakresu produkcji, właściwości i wymagań dotyczących wyrobów implantowanych i sztucznych narządów. Zapoznanie studentów z problematyką korygowania funkcjonowania organizmu człowieka w sytuacji uszkodzenia tymczasowego lub trwałego układów lub narządów człowieka.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza zarówno z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, immunologii, patofizjologii, jak i materiałoznawstwa, biomateriałów i technik wytwarzania wyrobów medycznych

Zakres tematyczny

Wykład:
Klasyfikacja implantów. Charakterystyka materiałów implantowanych. Przegląd technik implantacji. Prawne i społeczne problemy transplantacji narządów. Sztuczne narządy. Efektory biologiczne i biochemiczne. Sterowanie czynnością mięśni szkieletowych. Aktywne protezy narządu ruchu. Bioprotezy. Wspomaganie i sterowanie czynności narządów wewnętrznych. Stymulatory zewnętrzne i implantowane. Techniczne substytuty narządów. Problemy immunologiczne i hematologiczne stosowania sztucznych narządów. Układ krwionośny i wspomaganie układu krążenia. Stymulatory serca (sztuczne serce, balon wewnątrzaortalny, kontra pulsacja). Sztuczne płuco–serce (modelowanie sztucznej wentylacji płuc, oksygeneratory). Sztuczna nerka (techniki dializoterapii, technologia membran kapilarnych). Sztuczna trzustka (biochemiczna i biologiczna sztuczna trzustka, trzustka z otwartą i zamkniętą pętlą sterowania). Sztuczna wątroba (detoksykacja krwi z użyciem sorbentów). Sztuczna krew. Sztuczna skóra. Komputerowe wspomaganie zabiegów chirurgicznych.

Metody kształcenia

Podstawową forma kształcenia jest wykład konwencjonalny wspomagany technikami audiowizualnymi z aktywnym udziałem studentów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium.

Literatura podstawowa

 • M. Nałęcz, M Dąbrowski , T. Orłowski, pod red. Tom 3 Sztuczne narządy, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, PAN 2005. 
 • R. Będziński: Biomechanika Inżynierska, Oficyna Wyd. Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1997.
 • Będziński R.,pod red. „Biomechanika" tom12 Mechanika techniczna”, IPPT PAN, Warszawa 2011.
 • J. Łaskawiec, R. Michalik, Zagadnienia teoretyczne i aplikacyjne w implantach, wyd. Polit. Śląska, Gliwice 2002.  
 • R. Tadeusiewicz, Inżynieria biomedyczna, wyd. AGH, Kraków 2008. 127 Wydział Mechaniczny Kierunek: Inżynieria Biomedyczna
 • S. Łagan, M. Niemczewska-Wójcik, Sztuczne narządy w zarysie, wyd. PK, Kraków 2010.
 • Będziński R., Dietrich M., Kędzior K., Kiwerski J., Skalski K., Wall A.: Biomechanika i Inżynieria Rehabilitacji. Tom 5 - Seria wydawnicza. Problemy Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Nałęcz M. pod red. Warszawa 2002.
 • Bronzino J.D.: Biomedical Engineering Handbook. CRC Press,. Boca Raton 2008
 • Skalak R., Chien S.: Handbook of Bioengineering. New York 1986.

Literatura uzupełniająca

 • B. Koeck, W. Wagner, Implantologia, Elsevier, Wrocław 2004.  
 • H. Morawiec, Z. Lekston, Implanty medyczne z pamięcią kształtu, wyd. Polit. Śląska, Gliwice 2010.

Uwagi

Brak 


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Katarzyna Arkusz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2019 11:50)