SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język angielski 4 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język angielski 4
Kod przedmiotu 09.1-WZ-ZarzP-JA4
Wydział Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek Zarządzanie
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Jolanta Pacewicz Johansson
  • mgr inż. Mariola Szajna
  • mgr Krzysztof Wieliczko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji, potrafi przygotować oraz przeprowadzić prezentację multimedialną na temat związany z kierunkiem studiów.

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne, potrafi wykorzystać literaturę specjalistyczną dla celów studiowania oraz dla celów zawodowych.

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, potrafi napisać streszczenie pracy licencjackiej.Opanowanie języka obcego na poziomie B2+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej.

 

Słuchanie i mówienie: potrafi udzielać szczegółowych informacji i określać konkretne potrzeby w środowisku pracy, potrafi skutecznie zaprezentować własny punkt widzenia, np. w odniesieniu do produktu, w przypadku zwracanie się z prośbą o coś, skutecznie radzi sobie z nieoczekiwanymi reakcjami i trudnościami; rozumie przekaz informacji medialnej publikowanej w radio i telewizji, potrafi przygotować oraz przeprowadzić prezentację multimedialną na temat związany z kierunkiem studiów.

Czytanie: rozumie korespondencję w języku standardowym i specjalistycznym, potrafi zrozumieć większość raportów związanych z pracą zawodową, rozumie cel instrukcji i procedur, potrafi dokonywać ich oceny i proponować zmiany; potrafi czytać z wykorzystaniem słownika teksty profesjonalne publikowane w prasie i w Internecie oraz teksty specjalistyczne, potrafi wykorzystać literaturę specjalistyczną dla celów studiowania oraz dla celów zawodowych.

Pisanie: potrafi sporządzać notatki dal celów osobistych jak i dla innych pracowników, potrafi prowadzić korespondencję, przy czym większość popełnianych błędów nie zakłóca znaczenia tekstu, potrafi sporządzić raport, potrafi napisać streszczenie pracy licencjackiej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.Znajomość języka obcego na poziomie B1+ według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.

Zakres tematyczny

1/ Łączenie i przejęcie przedsiębiorstw, 2/ przygotowanie prezentacji: prezentacja informacji wizualnej, 3/ przygotowanie prezentacji: opracowanie  informacji językowej na slajdach, 4/ przygotowanie prezentacji: organizacja prezentacji: np.: prezentacja produktu, analiza SWOT, zalety i wady oraz stosowane środki językowe, 4/ Handel międzynarodowy, 5/ Prowadzenie własnej działalności gospodarczej: formy finansowania, tworzenie business planu, kontrola finansowa: księgowość, dokumenty finansowe i przepisy, raport finansowy.

 

Metody kształcenia

Metodyka komunikacyjna nauczania języka obcego, korzystanie z literatury przedmiotu oraz źródeł internetowych, tłumaczenie

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja: Opanowanie języka obcego na poziomie B2 według skali Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego oraz w zakresie niezbędnym dla potrzeb studiowania oraz wykonywania pracy zawodowej potwierdzone uzyskaniem wyniku minimum 60% w trakcie egzaminu   

Literatura podstawowa

angielski: Allison J., Emmerson P.,The Business Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.

niemiecki:

  Jotzo S., Loibl B., Schritte inetrnational im Beruf,  Hueber Verlag,  2010.

  Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch-  profil administracyjny, Nowa era, Warszawa, 2013.  Jotzo S., Loibl B., Schritte inetrnational im Beruf,  Hueber Verlag,  2010.

  Kujawa B., Stinia M., Mit Beruf auf Deutsch-  profil administracyjny, Nowa era, Warszawa, 2013.

 

Literatura uzupełniająca

angielski 

Allison J., Emmerson P.,The Business Upper-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.

.Dignen B., Flinders S., Sweeney S., English 365 Book 3, Cambridge, 2005.

Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2006.

Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007.

Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005.Allison J., Emmerson P.,The Business Upper-Intermediate, Macmillan, Oxford, 2007.

.Dignen B., Flinders S., Sweeney S., English 365 Book 3, Cambridge, 2005.

Longman Exams Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2006.

Longman Business Dictionary, Pearson Education Limited, Harlow, 2007.

Trappe T., Tullis G., Intelligent Business, Intermediate, Longman, Harlow, 2005.

niemiecki 

Krause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.

Riegler-Poyet, M. Straub B., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Klett, München 2013.

 Schlenker W.,  BraunertJ., Unternehmen  Deutsch – Aufbaukurs, Kurs- und  Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych i ekonomicznychKrause W., Geschäftskontakte,  Langenscheidt, 2003.

Lauscher R., Berufssprache Deutsch, Verlag für Deutsch, 2006.

Riegler-Poyet, M. Straub B., Das Testbuch Wirtschaftsdeutsch, Klett, München 2013.

 Schlenker W.,  BraunertJ., Unternehmen  Deutsch – Aufbaukurs, Kurs- und  Lehrbuch,  Lektor Klett, 2010.

Magazin  Deutschland i Der Spiegel- wybrane artykuły o aktualnych wydarzeniach politycznych i ekonomicznych

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Krzysztof Wieliczko (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 11:51)