SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy komputerowego wspomagania projektowania pojazdów
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-KiEP-P-57_19
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 7
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr inż. Jerzy Sobich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Nabycie umiejętności projektowania części i podzespołów pojazdów przy wykorzystaniu programów komputerowych.

Wymagania wstępne

Grafika inżynierska, informatyka, podstawy konstrukcji maszyn.

Zakres tematyczny

Projekt elementu konstrukcyjnego pojazdu i projekt podzespołu pojazdu.

Metody kształcenia

Ćwiczenia projektowe.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie na podstawie oddanych 2 projektów.

Literatura podstawowa

1.      Wyleżoł M., Modelowanie bryłowe w systemie CATIA. Przykłady i ćwiczenia. Wyd. Helion 2002.

2.      Wełyczko A., CATIA v.5. Przykłady efektywnego zastosowania w projektowaniu mechanicznym. Wyd. Helion 2005.

3.      Skarka w., Mazurek A., Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Wyd. Helion 2005.

Literatura uzupełniająca

1.      Wyleżoł M., Modelowanie powierzchniowe i hybrydowe w systemie CATIA v.5. Wyd. Helion 2003.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Jerzy Sobich (ostatnia modyfikacja: 26-04-2019 21:02)