SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bioenergetic Technologies - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bioenergetic Technologies
Kod przedmiotu 13.9-WB-OS2P-BioT-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Olaf Ciebiera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 20 1,33 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

To give students a basic knowledge of the development, the use of renewable energy sources in Poland and in the world

Wymagania wstępne

mathematics, physics, botany,biochemistry

Zakres tematyczny

Legal and economic aspects of the development of renewable energy in Europe and Poland. Legal regulations concerning the protection of the environment and their development trends. Types of renewable energy sources. Practical methods to assess the different sources of renewable energy. Biological, chemical and mechanical processes in the different sources of renewable energy. The production of biogas. Energy crops. Conversion of biomass for energy purposes. 

Metody kształcenia

Lecture - multimedia presentation Exercise - exercise independent project, a joint analysis of the various stages of the project, made ​​the final presentation of the project, student discussion groups on the proposed solution by the student

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

A lecture - pass the exam with a positive mark. The exercises- positive mark of every exercise and positive project result.

Literatura podstawowa

  • J. Tymiński, Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku - aspekt energetyczny; 1997.
  • J.Bogdanko, Odnawialne Żródła Energii, Biblioteka Problemów; 1989.
  • W.M. Lewandowski, Proekologiczne Źródła Energii; 2009.
  • R.Tytko Odnawialne Żródła energii, Wydawnictwo Dimikor 2007

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Olaf Ciebiera (ostatnia modyfikacja: 06-05-2019 10:38)