SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Physical Education - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Physical Education
Kod przedmiotu 16.1-WB-OS2P-PF2-S17
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek Environmental Protection
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Tomasz Grzybowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Development of interests related to sports and recreation movement. Develop skills to meet the needs associated with the movement, physical fitness, and care for their own health.

Wymagania wstępne

-

Zakres tematyczny

Health education through physical education and sport. General characteristics and basic rules of selected sport disciplines. Practical skills in selected sports (enci.1 Catalog sports in SWFiS).

Metody kształcenia

Lectures, practical exercises, group activities

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Assessment of physical fitness and motor skills using standardized tests determining the level of motor development and technical skills (Physical education standard level) or evaluation of the student's knowledge of diagnostic methods for health and physical fitness and the ability to use exercise to improve movement dysfunction, physiological and morphological with the individual (depending on the type of disability) indicators of the body's functions (Physical education low level of physical fitness).

Literatura podstawowa

 1. Bondarowicz M.: Zabawy i gry ruchowe w zajęciach sportowych. Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu. Warszawa 2002
 2. Huciński T., Kisiel E.: Szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce: teoria i praktyka. Wydawnictwo Centralny Ośrodek Sportu, Warszawa 2008
 3. Karpiński R., Karpińska M.: Pływanie sportowe korekcyjne rekreacyjne. Wydawnictwo AWF Katowice, Katowice 2011
 4. Kosmol A.: Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych. Wydawnictwo AWF w Warszawie, Warszawa 2008
 5. Stefaniak T.: Atlas uniwersalnych ćwiczeń siłowych. Wydawnictwo BK, Wrocław 2002
 6. Talaga J.: ABC Młodego piłkarza. Nauczanie techniki. Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2006
 7. Uzarowicz J.: Siatkówka. Co jest grane? Wydawnictwo BK, Kraków 2001
 8. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
 9. Wołyniec J.: Przepisy gier sportowych w zakresie podstawowym. Wydawnictwo BK, Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca

 1. Magazines and e-books available at the University Library, digital databases - medical sciences and health sciences http://www.bu.uz.zgora.pl/

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Tomasz Grzybowski (ostatnia modyfikacja: 05-05-2019 22:44)