SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Egzamin - Zarządzania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Egzamin - Zarządzania
Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-EZ-N18
Wydział Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
Kierunek Gospodarka Nieruchomościami
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 6
(w tym jako e-learning)
0,4
(w tym jako e-learning)
Egzamin

Cel przedmiotu

Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas uczęszczania na podyplomowe studia na kierunku gospodarka nieruchomościami.Celem egzaminu jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas uczęszczania na podyplomowe studia na kierunku gospodarka nieruchomościami.

Wymagania wstępne

Uczestniczenia na zajęciach co najmniej 85% Frekwencji , oddać praca dyplomowa i zdać egzamin 

Zakres tematyczny

Metody kształcenia

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. inż. Abdrahman Alsabry, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2019 18:58)