SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Intellectual property protection - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Intellectual property protection
Kod przedmiotu 10.3-WB-Biol2P-OWI-S18
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Justyna Mazurek-Popczyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

The aim of the course is to provide theoretical and practical knowledge in the field of regulation of intellectual property, with particular emphasis on the field of biology and biotechnology.

Wymagania wstępne

No special initial requirements.

Zakres tematyczny

The genesis of regulation of intellectual property. Subject of copyright. National and European legal regulations, World Intellectual Property Organization. Industrial property; inventions and utility models, trademarks, industrial designs, trade secrets, geographic indications of source. Patents; International patents; European Patent Organisation; owner of the patent; patents application procedures.  Inventions and patents in biology and biotechnology, exclusions from protection, examples of the application documentation in biotechnology patents. Copyright- definition, application and legal basis; owner of copyright;  transfer of the copyright; infringement of copyright; how to use the copyrights.

Metody kształcenia

Lecture in the form of  ppt and discussion during classes.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Preparing a presentation on selected aspets of intellectual property protection in your country.

Literatura podstawowa

1. WIPO intellectual property handbook. 2008. WIPO PUBLICATION No. 489 (E) ISBN 978-92-805-1291-5

2. Intellectual property rights-law and practice.2014. The institute of company secretaries of India.

3. Rafał Witek, WTS Rzecznicy Patentowi. 2008. Ochrona i komercjalizacja wyników badań uzyskiwanych we współczesnych naukach przyrodniczych, www.wtspatent.pl.

 

 

Literatura uzupełniająca

1. DIRECTIVE 98/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Justyna Mazurek-Popczyk (ostatnia modyfikacja: 07-05-2019 18:29)