SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nanotechnology - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nanotechnology
Kod przedmiotu 13.4-WB-P-NB-S19
Wydział Wydział Nauk Biologicznych
Kierunek WNB - oferta ERASMUS
Profil -
Rodzaj studiów Program Erasmus
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2019/2020
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Anna Timoszyk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 45 3 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

The aim of the course is to acquire knowledge and skills related to the application of basic biotechnology and analytical methods in nanotechnology.

Wymagania wstępne

Completion of courses in object-oriented programming in biotechnology, analytical biochemistry and agrobiotechnology, and basic knowledge in biotechnology, chemistry and physics.

Zakres tematyczny

Lectures: Introduction to nanobiotechnology, use of microorganisms and plants for the synthesis of metallic nanoparticles, optical properties of metal nanoparticles, the use of analytical methods to characterize metal nanoparticles, technologies of modern drug forms.

Laboratories: Secondary metabolites of plants and microorganisms. Synthesis of metal nanoparticles using biotechnological methods, characterization of metal nanoparticles using analytical methods (UV-vis and fluorescence spectroscopy, IR spectroscopy), preparation and analysis an antibacterial test, analysis and interpretation of results based on English-language literature.

Metody kształcenia

Lecture - lecture in the form of a multimedia presentation

Laboratories - practical (carrying out experiments, making measurements of samples on equipment designed for physicochemical analysis, interpretation of the results obtained and performance of the report).

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Lectures - final exam conducted in the form of a one-time selection test - duration of 90 minutes. To pass on a satisfactory grade, 51% of correct answers must be obtained.

Laboratories - the prerequisite for getting a pass from the laboratories is attendance, correct performance of experiments and measurements, as well as giving and passing the self-made report.

The final grade is the arithmetic mean of partial ratings.

Literatura podstawowa

1.      red. St. Malepszy „Biotechnologia roślin” PWN Warszawa 2005

2.      St. Kohlmünzer „Farmakognozja – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2003

3.      red. R.H. Müller &G.E. Hildebrand „Technologia nowoczesnych postaci leków” PZWL Warszawa 2003

4.      red. O. Kayser „Podstawy biotechnologii farmaceutycznej” Wydawnictwo UJ Kraków 2006

5.      red. O. Kayser & R.H. Müller „Biotechnologia farmaceutyczna” PZWL Warszawa 2003

6.      W. Szczepaniak „Metody instrumentalne w analizie chemicznej” PWN Warszawa1999

Literatura uzupełniająca

1.      G.L.Patrick „Chemia medyczna - podstawowe zagadnienia” WNT Warszawa 2003

2.      red. Z. Markiewicz & Z.A. Kwiatkowski „Bakterie, antybiotyki, lekooporność” PWN Warszawa 2001

3.      red. H. Marena „Synteza środków leczniczych” Wydawnictwo UJ Kraków 2002

4.      red. W. Janiec „Farmakodynamika – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2008

5.      red. W. Janiec & J. Krupińska „Farmakokinetyka – podręcznik dla studentów farmacji” PZWL Warszawa 2002

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Anna Timoszyk (ostatnia modyfikacja: 13-05-2019 13:55)